Ехокардиографията

Тази страница е посветена на Ехокардиографията и всичко свързано с нея. Споделил съм и някой клинични случаи.

Клиничен случай Кръгла маса в лявото предсърдие

Установяване на витален миокард

Клиничен случай Перикарден излив с тампонада

Клиничен случай Аневризма на междупредсърдия септум

Ехографски речник

PISA-метод за оценка на митрална регургитация

Въведение в тъканния доплер

Съвременен ехокардиографски фиш

Новите ехокардиографски референтни стойности

Днес в ехокардиографията се приемат за нормални размери, които по-рано приемахме за патологични:

таблици с референтни стойности нормални стойности на кръвно при
      деца стойности с вариабилност на
      сърдечната честота таблица с критерии за късни
      потенциали при сигнал

Тест на ехокардиографския апарат Vivid i на General Electric

Ехографския апарат Vivid i Ехографския апарат Vivid i в момент
      на ехография

Така че разликите идваха само от размера. А размерът има значение: 1-во лошото на малкият размер е, че апаратът е много по-лесен за крадене. Второто негативно е, че по-малката клавиатура има по-малко копчета. Затова до някои функции до които на големите машини достигаме с натискане на едно копче, тук достигаме чрез подменю. Плюсът на малкият размер е подвижността – Vivid i е идеален за работа в пренаселени интензивни или реанимационни отделения, при кардиологични консултации на трудно подвижни болни лежащи в други отделения. За илюстрация на горното показвам запис на жена с труден ехографски прозорец, лежаща в интензивно отделение в шоково състояние. Записът е правен на леглото на болната, с Vivid i поставен на болничното й шкафче. При болната на базата на клиника, ЕКГ и този запис бе поставена диагноза белодробна тромбемболия (БТЕ).

Вижда се, че се касае за систолно обременяване (обременяване с налягане) на дясната камера – междукамерният септум става плосък по време на систола (така съседната лява камера има нормалната форма като буквата О по време на диастола, но по време на систола придобива патологично форма на латинската буква D). Само за сравнение при диастолно обременяване на дясната камера (обременяване с обем) междукамерният септум става плосък в диастола, а е нормален в систола. Не ми беше трудно да направя този запис защото Vivid i си има стандартен USB порт. Чрез точката в менюто му „Съхрани като AVI” записах видеозаписа на флаша на ключодържателя ми.

Заключение: Vivid I е прекрасен апарат, който препоръчвам на всеки, който може да си позволи да го купи.

За повече информация:

Фирма "Дарис - МС" 1164 София ул "Якубица" 19 Офис A2/B2 етаж 2

тел. /факс (02) 862 91 00; тел. (02) 489 12 36

darisms.com/

Актуалните български адреси на ехо фирмите Виртуална трансезофагеална ехокардиография

Cor triatriatum - наличие на вродена мембрана, разделяща лявото предсърдие на две части Трансторакален и трансезофагеален запис, направени от д-р Румяна Радославова. Както се вижда от записа при този конкретен пациент, градиента върху мембраната е малък (тоест в нея има достатъчно голяма дупка, за да преминава кръвта). Затова д-р Радославова е предприела консервативно поведение. Записът е 1 минута и секунди.

Некомпактен миокард на лявата камера - два случая на д-р Г. Тодоров от 2 МБАЛ - София

По закона на сериите, д-р Тодоров регистрира два много подобни случая на LVNC един след друг и ги документира (включително и контрасна ехокардиография, и снимка от аутопсия).

Статия на д-р Г. Тодоров в "Българска кардиология"

Първи случай:

Втори случай:

Ръководства на английски за ехокардиографи: Ръководство за работа със SonoScape 5000

Ръководства за работа с Aloka Alpha 6:

Ръководства за работа с Philips Sonos 7500/5500:

Ръководство за работа с iE33 (на български език)

Ръководство за работа с Chison i7