Аневризма на междупредсърдия септум

ехография с Аневризма на
            междупредсърдия септум