Безплатна медицинска библиотека

Библиотеката се попълва в момента. Можете да изпратите по e-mail Ваши публикации, ако желаете да ги споделите безплатно!

Медицински книги и брошури:

SELECTA MEDICAMENTORUM (2017) проф. Иван Ламбев

ЕЛЕКТРОНЕН ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК (2017) проф. Иван Ламбев

Левокамерна функция и дисфункция - какво ново? Брошурата е налична и като луксозно отпечатано издание - четирицветен печат на гланцова хартия

Стандартни оперативни процедури в кардиологията

Сборник от протоколи за клинично поведение в спешната медицина

Интензивна терапия при вътрешни болести от Никола Иванов, Николай Колев

Неотложна и спешна медицинска помощ при остри отравяния от Анета Хубенова

От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално значими заболявания в ежедневната практика.Профилактика, диагностика, терапия, актуални проблеми Под редакцията на акад. Илия Томов и доц. Нина Гочева.

Медицински статии:

Иванова А., Марчев С., Веков Т. Портативни ехографски устройства с размер на смартфон – новият стетоскоп в клиничната практика? Диагностичен и терапевтичен ултразвук 2013; 2-3: 60-65

Петрова Д, Марчев С., Кузманов Б. Алкохолна септална аблация при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия. Българска кардиология 2013 г. бр. 2, том XIX, стр. 18-25

Марчев С. Хипогликемия и сърдечносъдови заболявания Доктор D. 2013 г. бр. 2 (62), стр. 23-26

Марчев С., Ал. Чирков, Вл. Овчаров Сърцето – хармония между структура и функция. Мединфо. 2007 г. бр. 1, стр. 28-29

Марчев С., Ч. Панайотов, З. КуневаВъзходът на сартаните Мединфо. 2006 г. бр. 9, стр. 25-26

Европейски ръководства по кардиология (превод на български на списание "Българска кардиология")

Миокарден инфаркт със ST - елевация

Остра сърдечна недостатъчност

Пулмонална артериална хипертония

Синкоп

Внезапна сърдечна смърт

Надкамерни аритмии

Хипертрофична кардиомиопатия

АСЕ-инхибитори

Български медицински статии в чужди списания:

Rossen Petkov, Alexander Valerievitch Nossikoff, Kamelia Alexandrova, Atanas Stanchev, Radka Ousheva, Evgeni HadgievA case of sternal involvement in an early relapse of hodgkin disease verified with ultrasound guided core needle biopsy European Journal of Radiology Extra (2006), doi:10.1016/j.ejrex.2006.08.001

Alexander Nossikoff, Rumiana Radoslavova, Simeon Dimitrov, and Stefan DenchevTransthoracic Echocardiography Of Hodgkin Lymphoma In The Upper Anterior Mediastinum Causing Compression Of The Great Vessels Eur Heart J 26, 2005, 2643.

С. Марчев, Т. Веков Рациональная фармакотерапия при кардиомиопатии такоцубо РФК 2012;8(6): 777-780

Български участия в Международни медицински конгреси:

Acute Cardiac Care 2011 - конгрес на Работната група по спешна кардиология на Европейското кардиологично дружество - постер"Can a 48-year-old man have TakoTsubo cardiomyopathy?

Marchev S, et al Hypertensive left ventricle: different remodeling - different longitudinal function ESC Congress 2004, Munich, Germany, 28 August – 1 September 2004

S. Marchev, S. Denchev, S. Dimitrov, A. Majarov, T. Draganov, Z. KunevaCoronary angioplasty abolishes postsystolic shortening in stable angina pectorisEUROECHO 7, the Seventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Barcelona, Spain, 3-6 December 2003. European Journal of Echocardiography. 2003. Vol 4: S1 (abstr.)

Nossikoff A. et al. Echocardiographic assessment of the left ventricular global wall motion score in patients with acute myocardial infarction and primary PTCA: two different designs and their relation to reperfusion. Euroecho 8, Athens, Greece. December 1-4, 2004. Published in European Journal of Echocardiography suppl. 1, 2004.

R. Petkov , A. Nossikoff , D. Petrov Retrospective search for cardiac involvement in 368 cases with echinococcosis - echocardiographic features Еuroecho 9, Florence, Italy. December 7-10, 2005. Published in European Journal of Echocardiography suppl. 1, 2005.

R. Petkov, A. Nossikoff TDI velocities of tricuspid annulus are lower in patients with pte compared with healthy controlsEuroecho 10, Prague, Czech Republic

На завършилото ЕвроЕхо 2010 в Копенхаген, дания имаше 6 български постера:

E. Kinova, N. Zlatareva, A. Goudev Speckle Tracking echocardiography in routine examination of patients after myocardial infarction

B. Krastev, E. Kinova, N. Zlatareva, A. Goudev Early detection of chemotherapy-related cardiotoxicity

Katova T, Simova I, Nesheva A, Hristova K, Kostova V et al.Echocardiographic predictors of perioperative atrial fibrillation

K . Hristova, Tz. Katova, V. Kostova et al.Assessing of myocardial atrial deformations in CABG patients as рredictor of perioperative cardiac arrhythmia

K. Hristova, Tz. Katova, J. D’ HoogeNew Echocardiographic Parameters of Global and Regional Left Ventricular Function in Patients with ST- segment Elevation Acute Myocardial Infarction

K. Hristova, A. La Gerche, Tz. Katova et al.The Impact of Arterial Hypertension on Right Ventricular Deformation

Популярни медицински статии:

Никой не се е измъкнал жив от живота. Но има 10 медицински правила да оцелееш

Не е доказано, че виното е полезно. Добър алкохол няма

Провокират ли противозачатъчните хапчета тромбоза, инфаркт и eпилепсия

Лекарства

Lorista H

Tenox

Presid

Simgal

Lisinopril

Индапамид

Правастатин

Isosorbide Mononitrate

Пропранолол

Altiazem

Renovia

Nebilet

Corvitol 50

L-Thyroxin 50

Berlipril

Maninil 3,5 mg

Maninil 5 mg

Siofor 850

Lanitop 0,1 mg

Превключване между бета - блокери

Dilatrend 6,25 mg tablets

Rapilysin 10 U

Tamiflu 75 mg

Файлове за сваляне (download)

Прегледай тук

Нормативни документи

Актуализираната наредба 29 за дейността на болниците

Наредба № 31 за определяне на правилата за добра клинична практика, относно реда за провеждане на клинични проучвания

Старата наредба 31 за следдипломното медицинско обучение

Новата наредба 34 за придобиване на специалност в здравеопазването

Регистър на лечебните заведения у нас към 1 януари 2008 г. - файл на Excel

Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване"

Електронен репозиториум на Централната Медицинска Библиотека

Ръководства за ехокардиографи

Много често ни се налага да работим на случаен ехокардиограф, чието ръководство за употреба обикновено липсва. Затова тук започвам да събирам упътвания за работа с различни модели ехографи. Ако разполагате с други такива, може да ги изпратите да ги публикуваме.

Ръководство за работа със SonoScape 5000

Ръководства за работа с Aloka Alpha 6 всичките на английски език How to Use (volume 1/2) How to Use (volume 2/2) Measurement (volume 1/2) Measurement (volume 2/2)

Ръководства за работа с Philips Sonos 7500/5500 всичките на английски език Основни функции Измервания Акустична Квантификация Акустична денситометрия Цифров интерфейс Аудио тур в mp3 формат Live 3D

Ръководство за работа с Chison i7

Списание MD, Кардио D и Доктор D

Американското списание New England Journal of Medicine дава пълен безплатен достъп (full text) до всичките си статии на всеки, който се свързва от компютър в България

Британското списание Heart

Списанието Circulation дават пълен безплатен достъп (full text) до всичките си статии, по-стари от 1 година на всеки по света Circulation

Американското правителство финансира свободен достъп на всеки до резюметата на всички медицински статии чрез Medline

Medscape любим източник на медицинска информация за специалисти

Безплатен медицински софтуер

Библиотеката се попълва в момента. Можете да изпратите по e-mail Ваш медицински софтуер, ако желаете да го споделите безплатно!

Програма за изчисляване на нормалните сърдечни ехокардиографски размери в деца от д-р Ленко Михов

Обучаваща ехокардиографска програма за разпознаване нарушенията на кинетиката

Програма за проследяване на пациенти в проспективни клинични проучвания от д-р Ленко Михов

Комитет по Медицинско образование към Асоциацията на Студентите по Медицина в България