Научни Публикации на проф. д-р Сотир Марчев, д.м.н.

Книги

 1. Марчев С. Как се преслушва сърце, бял дроб и корем. първо издание, ISBN 954-799-077-2, София, 128 стр. 14х20 см, 1993 г.
 2. Марчев С. Как се преслушва сърце, бял дроб и корем. второ издание, ISBN 954-799-714-9, София, 136 стр. 14х20 см, 1997 г. Виж корицата корица на Как се преслушва
        сърце, бял дроб и корем
 3. Марчев С. Как се разчита електрокардиограма. ISBN 954-799-137-X, София, 136 стр. 14х20 см, 1993
 4. Марчев С. Как се снема анамнеза. ISBN 954-799-252-X, София, 80 стр. 14х20 см, 1994 Подробна информация
 5. Марчев С. Как се разчита рентгенография на сърце и бял дроб. ISBN 954-799-364-X, 128 стр. 14х20 см, София, 1994 г. Виж корицата корица на Как се разчита
        рентгенография на сърце и бял дроб
 6. Марчев С. Медицински справочник. 24 стр. 11х14 см, София, 1998 г.
 7. Марчев С. Медицински справочник. 24 стр. 11х14 см, второ преработено издание, София, 2001 г. Медицински справочник
        корицата
 8. Марчев С. Електрокардиография. ISBN 954-9901-001-09, второ преработено и допълнено издание, 240 стр. 14х20 см, София, 1999 г. Електрокардиография
        корицата Виж съдържанието
 9. Марчев С. Как се разчита електрокардиограма. четвърто издание ISBN 978-954-9806-90-8, 2009 г.
 10. Марчев С. Левокамерна функция и дисфункция - какво ново? Прочети първо издание, София, 32 стр. пълен текст
 11. Марчев С. Кардиология - пътят до диагнозата. първо издание, цветна офсетна хартия, двуцветен печат, 544 страници Подробна информация

Статии

 1. Марчев С., Ил. Томов Лечение с нитрати Quintessence Interna 1993, бр. 4 стр. 13-18.
 2. Марчев С. Вариабилност на сърдечната честота Българска кардиология 1997 бр. 2 стр. 55-60
 3. Марчев С. Вариабилност на сърдечната честота - стандарти за измерване Сърдечно - съдови заболявания. 1998 бр. 1 стр. 28-35
 4. Марчев С. Сърдечно - мозъчни взаимодействия Съвременна медицина 1997 бр. 6 стр. 41-44
 5. Марчев С., Р. Търновска. Болести, имитиращи дисекация на аортата Acta Medica Bulgarica 1997 vol XXIV бр. 2, стр. 37 - 42
 6. Денчев Ст., Марчев С. Една забравена диагноза - сърдечната липоматоза Съвременна медицина 1990 кн 11, стр. 25-27
 7. Денчев Ст., Марчев С. Фазови състояния на миокарда Съвременна медицина 1991 кн 2, 7 - 9
 8. Марчев С. С. Денчев, З. Кунева. Клиничен случай: Кръгла маса в лявото предсърдие Българска кардиология 2003 бр. 3 стр. 64-66
 9. Марчев С. Въведение в тъканния доплер Българска кардиология 2003 бр. 4 стр. 50-56
 10. Кунева З., Марчев С., Томов Ил. Диастолна функция на лявата камераСъвременна медицина 1991 кн 6 стр.10 - 14
 11. Денчев С. С Марчев., З. Кунева, Д. Дряновска, А. Маджаров. Lipopres за лечение на хиперхолестеролемия при болни с исхемична болест на сърцето. Българска кардиология 2003 бр. 3 стр. 44-46
 12. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Атенолол при болни с ИБС. Сърдечно-съдови заболявания 1993 г. брой 2 стр. 9-13
 13. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Пропранолол при болни с исхемична болест на сърцето. Сърдечно-съдови заболявания 1993 г. бр. 2 стр. 6-8.
 14. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Пропранолол при болни с исхемична болест на сърцето. Сърдечно-съдови заболявания 1993 г. бр. 2 стр. 6-8.
 15. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Фибринолизата при миокарден инфаркт повишава вагусовия тонус. Българска кардиология 1998 г. бр. 2, стр. 69-72
 16. Марчев С., Съвременно лечение на артериалната хипертония. Летописи на лекарския съюз. 16 януари 2002 г. бр. 2, стр. 6-7
 17. Марчев С., Лечение на артериалната хипертония през бременността. Летописи на лекарския съюз. 27 февруари 2002 г. бр. 8, стр. 4.
 18. Марчев С., Лечение на артериалната хипертония при диабетици. Quo Vadis. 2 октомври 2002 г. бр. 26, стр. 8-9
 19. Марчев С., Кратък речник на съвременни ехокардиографски термини Летописи на лекарския съюз. 2002 г. бр. 4 стр. 8 и бр. 5 стр. 3
 20. Марчев С., Съвременно лечение на артериалната хипертония Форум Медикус. 2004 г. бр. 44-45 стр. 4
 21. Марчев С., Ал. Чирков, Вл. Овчаров. Лявата камера – хармония между структура и функция. Българска кардиология 2005, 11:292-296
 22. Марчев С., Намаляване на сърдечносъдовия риск чрез контрол на артериалната хипертония и хиперхолестеролемията. MD. 2006 г. брой 7:стр. 25-30

Аудиокасети

 1. Марчев С. Аускултация на сърце.[аудиокасета] София, 1997 г. Виж корицата корицата Аускултация на
        сърце Продължителност: 55 мин. Описание: Това е медицинска аудиокасета, целяща да Ви научи да преслушвате сърце. За всяка болест има първо обяснение на български какво се чува, след това запис на съответния шум, после следващата болест и т.н. Лента BASF, запис в България, система Dolby B.
 2. Марчев С. Аускултация на бял дроб. [аудиокасета] София, 1997 г. Виж корицата корицата Аускултация на
        бял дроб

Съдържание на Аускултация на сърце

 1. Увод;
 2. Митрална стеноза;
 3. Принципи на аускултацията;
 4. Раздвояване на сърдечните тонове;
 5. Втори сърдечен тон;
 6. Слушалката;
 7. Митрална инсуфициенция;
 8. Аортна стеноза;
 9. Аортна регургитация;
 10. Упражнения за самопроверка

Отговори на въпросите от аудиокасетата Аускултация на сърце

Задача 1. Нормално раздвояване на втория сърдечен тон на аускултаторното място на пулмоналната клапа по време на вдишване.

Задача 2. Подчертаното раздвояване на втория тон при десен бедрен блок. Вторият тон е раздвоен и при вдишване и при издишване, като при вдишване е много повече.

Задача 3. Шумова находка при митрална инсуфициенция. Налице е високочестотен систолен духащ шум.

Задача 4. Шумова находка при тежка митрална инсуфициенция. Налице е систолен високочестотен духащ шум. След него е налице трети тон от тежката регургитация и след това се чува диастолен шум от релативна митрална стеноза.

Задача 5. Шумова находка дължаща се на пролапс на митралните платна. Налице е мезосистолен клик, последван от телесистолен шум.

Задача 6. Типичната класическа находка при митрална стеноза, с акцентуиран първи тон, тон на отваряне на митралната клапа, мезодиастолен и пресистолен шум. Диастолният шум донякъде маскира тона на отваряне

Задача 7. Шумова находка при аортна стеноза със систолен ромбовиден по форма шум и отслабен втори тон.

Задача 8. Шумова находка при аортна инсуфициенция с духащ диастолен декресчендо шум, започващ от акцентуиран втори тон.

Задача 9. Типичната находка при комбинацията на органична аортна стеноза и инсуфициенция. Чуват се груб систолен и високочестотен диастолен духащ шум, а вторият тон е отслабен.

Справочни материали

 1. Марчев С. Лабораторни резултати [джобни справочни таблици] 1995-2004
 2. Марчев С. Функционални изследвания [джобни справочни таблици] 1996 - 2004
 3. Марчев С. Имунизационен календар [джобни справочни таблици] 1996
 4. Марчев С. Инкубационни периоди [джобна справочна таблица] 1996
 5. Марчев С. Акушерска таблица [джобна справочна таблица] 1996
 6. Марчев С. Идеалното телесно тегло [джобна справочна таблица] 1997
 7. Марчев С. Индикации за химиопрофилактика [джобна справочна таблица] 1997
 8. Марчев С. ЕКГ - линийка Cardiomer - тип А. 1994
 9. Марчев С. ЕКГ - линийка Cardiomer – тип Б. 1996

Аудио компактдиск (Audio CD)

 1. Марчев С. Преслушване на бял дроб [аудиокомпактдиск]. София, 1998 г. Виж обложката корица на диска
        Преслушване на бял дроб с изобразен ключ сол

Дискети

 • 41. Марчев С. Сборник закони за медицината и стоматологията [дискета]. София, 1998
 • 38. Марчев С. Сборник закони за медицинското образование, специализация и наука [дискета]. София, 1998

Публикации в Интернет

 1. Марчев С. Марчева`а Мултимедийна Медицина (4хМ). София 1997 Достъпно на URL: www.4xM.com

Научно – популярни статии

 1. Марчев С. Покажи на лекуващия лекар. в. Клуб Д април 2002, брой 3 (105), стр. 1 и 6 и май 2002 г. брой 4 (106) стр. 1, 6-7
 2. Марчев С. Медицината в Интернет в. Монитор 9 април 2002 г., брой 1106, стр. 23
 3. Марчев С. “Добрият” и “лошият” холестерол в. Монитор. 26 Март 2002 г., брой 1092, стр. 23
 4. Марчев С. Спрете цигарите в. Монитор 12 февруари 2002, брой 1050, стр. 23
 5. Марчев С. Здравословно хранене в. Монитор, 2002 г. , стр. 23
 6. Марчев С. Артериалното налягане в. Монитор, 2002 г. брой 1029, стр. 23
 7. Марчев С. Нормализирайте теглото си в. Монитор 8 януари 2002, брой 1015, стр. 23
 8. Марчев С. Как да се мотивираме за активен здравословен живот в. Монитор 11 декември 2001, брой 992, стр. 23
 9. Марчев С. Зодии и здраве в. Монитор 12 март 2002, брой 1078, стр. 23
 10. Марчев С. По сърдечно-съдови болести сме сред челниците в света в Неделен стандарт 12 ноември 2000, брой 9, стр. 61
 11. Марчев С. Зимата е тежък период за хипертониците в. Сега 24 Януари 2003 г., брой 20(1599), стр. 16
 12. Марчев С. Как да си помогнете при хипертонична криза в. Сега 31 Януари 2003 г., брой 26(1605), стр. 16

Научно – популярни статии от горния списък като архив rar icon with arrow down

Конгреси и симпозиуми

 1. Marchev S, Kuneva Z, Denchev S. Hypertensive left ventricle – different remodelling – different longitudinal function 8th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Antalya, Turkey, 6-9 May 2004. Echocardiography. 2004. 4: 359 (abstr.)
 2. Marchev S, Denchev S, Dimitrov S, Majarov A, Draganov T, Kuneva Z. Coronary angioplasty abolishes postsystolic shortening in stable angina pectoris EUROECHO, the Seventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Barcelona, Spain, 3-6 December 2003. European Journal of Echocardiography. 2003. Vol 4: S1 (abstr.)
 3. Marchev S, Kuneva Z, Denchev S. Hypertensive left ventricle – different remodelling – different longitudinal function. ESC Congress 2004, Munich, Germany, 28 August – 1 September 2004.
 4. Marchev S. Computer model of AIDS epidemic. International Students Science Session. Prague 1987
 5. Denchev S, Dimitrov S, Marchev S, Debnath S; Stenotic Morphology in Unstable Angina Pectoris; XVth Congress of the European Society of Cardiology, Nice, 29 Aug - 2 Sep 1993. Eur. Heart J., 14, 1993, p. 48, P458 (abstr.)
 6. Tarnovska R, S. Marchev, K. Bianov, R. Ivanova, Il. Tomov Maladies imitant dissection de L`Aorttte XXIe Semaine Medicale Balkanique, Varna, 2-5 Sept, 1990, Resumes – sections 1-4 p. 103
 7. Tarnovska R, Nikolov G, Ivanova R, Marchev S.,. Bianov K, Draganov T, et al. Etudes des causes les plus frequentes, pour la mortalite dans les hopitaux par suite d`infarctus du myocarde. Semaine Medicale Balkanique, Varna, 2-5 Sept, 1990, Resumes – sections 1-4 p. 98
 8. Марчев С., З. Кунева, Н. Цанов, К. Бянов. Фибринолизата при миокарден инфаркт намалява хетерогенността на камерната реполяризация. Втори италиано – български симпозиум по кардиология. 5-6 септември 1997 Албена
 9. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Фибринолизата при миокарден инфаркт повишава вагусовия тонус. Втори италиано – български симпозиум по кардиология. 5-6 септември 1997 Албена
 10. Marchev S., R. Tarnovska, L. Tersieva, St. Halacheva, R. Radoslavova, Z. Kuneva. Diseases simulating aortic dissection. 5th Bulgarian – Hellenic Symposium. 10 – 12 Sept. 1998, Varna, Bulgaria
 11. Марчев С., С. Денчев, Ц. Юрукова: Затлъстяване на сърцето V Варненски симпозиум по затлъстяване и метаболитни заболявания (с международно участие) 27-30 май 1995 г. Сборник резюмета стр. 82.
 12. Марчев С. Исхемична болест на сърцето и вариабилност на сърдечната честота. V национална кардиологична конференция, София, 3-4 юни 1994, Сборник резюмета стр.21.
 13. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, Марчев С. Клинично изпитване на българския препарат Атенолол при болни с ИБС. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992, Пловдив, Сборник резюмета стр. 16.
 14. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Пропранолол при болни с исхемична болест на сърцето. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992 г. Пловдив, Сборник резюмета стр. 16.
 15. Марчев С. Търновска Р. Иванова Р. Бянов К. Томов Ил. Болести, имитиращи дисекация на аортата; IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София, Сборник резюмета стр. 64.
 16. Търновска Р, С. Денчев,С. Марчев, С. Халачева, С. Цолов, Н. Стоянова и др. Диагностичен и терапевтичен подход при дисекация на аортата. IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София, Сборник резюмета стр. 36.
 17. Кунева З., С. Марчев: Диастолна функция на лявата камера при нитратен ефект и толеранс. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992, Пловдив, Сборник резюмета стр. 9.
 18. Кунева З., С. Марчев: Диастолна функция на лявата камера при болни с ИБС без систолна дисфункция. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992, Пловдив, Сборник резюмета стр. 10.
 19. Еленкова А, Тодорова М, Иванова Р, Марчев С, Димитров С. Ефект на ацебуталола при камерни аритмии. IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София, Сборник резюмета стр.9.
 20. Марчев С., З. Кунева, С. Халачева, Т. Драганов, К. Бянов, Л. Терзиева, А. Еленкова: Вариабилност на сърдечната честота в острия стадий на миокардния инфаркт. Девети национален конгрес по вътрешни болести, 2-3 декември 1995, София, Сборник резюмета стр. 51 №23.
 21. Марчев С., Р. Радославова, М. Господинова, Л. Терзиева, А. Еленкова: Вариабилност на сърдечната честота в острия стадий на миокардния инфаркт. Пети национален конгрес по кардиология, 26 - 28 септември 1996, Варна. Българска кардиология 1996 бр. 2 Приложение 1 стр. 44.
 22. Марчев С. Кратък речник на съвременни ехокардиографски термини Симпозиум “Нови методи в клиничната ехокардиография” София, 4 ноември 1997
 23. Марчев С., З. Кунева, К. Бянов. Нарастване на дисперсията на QT интервала при захарен диабет. ІV национален симпозиум по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" - Ендокринни заболявания и сърдечно-съдова система София, 10-12 юни 1998 г.
 24. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Прогностично значение на QT дисперсията при инфаркт на миокарда VІ-ти национален конгрес по кардиология, София, 12-14 ноември 1998. Българска кардиология. бр. 3, 1998 г. стр. 14, резюме №17
 25. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Дисперсия на QT интервала и вариабилност на сърдечната честота VІ-ти национален конгрес по кардиология, София, 12-14 ноември 1998. Българска кардиология бр. 3, 1998 г. стр. 15, резюме №18
 26. Марчев С. Наличието на дихателна синусова аритмия - благоприятен прогностичен белег след миокарден инфаркт. Втора конференция “Сърце - бял дроб” Варна, 30-31.05.1997 г.
 27. Марчев С., Възможности на анализа на RR вариабилитета и QT дисперсията за клиничната практика. LXIX Симпозиум на БНАМ, БАН и БЛХ, София, 28.10.2001 г.
 28. Марчев С. С. Денчев, З. Кунева. Клиничен случай: Кръгла маса в лявото предсърдие. Симпозиум “Ехокардиография при спешни състояния” - Варнаехо2, 4-6 октомври 2002 г. Ривиера, Златни пясъци
 29. Марчев С., З. Кунева, С. Денчев. Възможности на пулсовия тъканен доплер за оценка на левокамерната диастолна дисфункция. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002, София, Българска кардиология бр. 4, 2002 г. стр. 52, резюме №1
 30. Марчев С., С. Денчев, С. Димитров, А. Маджаров, Т. Драганов. Оценка на левокамерната функция с тъканен доплер. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002 София, Българска кардиология бр. 4, 2002 г. стр. 52, резюме №2.
 31. Димитров С., С. Денчев, А. Маджаров, С Марчев. Клиничен случай: Долен миокарден инфаркт при оклузия в басейна на LAD. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002 София
 32. Денчев С., А. Маджаров, С. Димитров, С. Марчев. Клиничен случай: Коронарна ангиопластика с първично поставяне на стент при остър миокарден инфаркт в напреднала възраст. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002 София
 33. Марчев С. PISA-метод за оценка на митралната регургитация Смпозиум “Клапни пороци” на Дружеството на кардиолозите в България. 17 май 2003 г. София.
 34. Марчев С., С. Денчев, Л. Терзиева, З. Кунева. Клиничен случай: перикарден излив с тампонада Пета конференция на Асоциация “Сърце-бял дроб” – Варна. 30-31 май 2003
 35. Марчев С. Въведение в тъканния доплер Симпозиум "50 години ехокардиография" – Варна. 31 октомври 2003
 36. Марчев С. Ехокардиографски показатели и тяхното значение за терапията. Летен медицински университет – Банско. 2-6 юни 2004
 37. Марчев С. Оценка на левокамерната функция. Девети национален конгрес по кардиология – София, НДК. 28-30 ноември 2004

Last modified: November 2007 by Dr. Sotir Marchev

Медицината в Интернет

Д-р Сотир Марчев

Някога основен източник на медицинска информация бяха книгите. Бързите темпове на медицината започнаха да изпреварват дългия производствен цикъл на дебелите книги и най-актуалните сведения започнаха да се намират в специализираните списания. Днес най-горещите медицински новини са в Интернет, изпреварвайки печатното слово. Ако нещо е отпечатано, значи вече е старо.

За търсене на медицинска информация съществуват специализирани медицински търсачки, но често една добра неспециализирана търсачка като google дава по-добри резултати. Желателно е да се ползват общите правила за електронно търсене. При ръчното претърсване в каталога на библиотеките търсим по най-честите думи в интересуващата ни тема, за да намерим поне нещо по въпроса. При издирване в Интернет използваме най-редните думи от касаещата ни област, за да не бъдем затрупани от неспециализирана, странична информация.

Можете и да се абонирате да получавате на електронната си поща интересуващите ви новини. Чрез горната търсачка можете да намерите кой интернет сайт предлага това във вашата област. Ако имате GSM, можете на сайта на Мобилтел mobiltel.bg да вземете безплатно електронен адрес на телефона си. Този адрес е от вида на вашия номер @sms.mtel.net например 35988519954@sms.mtel.net

На следващия етап на адрес mobile.yahoo.com можете да се абонирате да получавате на екрана на мобилния си телефон заглавията на водещите световни медицински новини. Те са подбрани от агенция Ройтерс и ако някоя ви заинтересува на сайта на Яху yahoo.com можете да прочетете пълния й текст. Основен проблем в Интернет е достоверността на намерената информация. Там всеки може да публикува и затова може да напише всичко. Външен белег, колко са достоверни намерените сведения е организацията, която седи зад този сайт. Например, в областта на кардиологията сайтовете на Европейското кардиологично общество escardio.org и на Американското кардиологично дружество acc.org , се ползват с голямо доверие.

В областта на ендокринологията голям авторитет има Интернет мястото на Американската диабетна асоциация diabetes.org . Едва ли някой би се усъмнил в текстовете на Световната здравна организация (СЗО) на адрес who.int.

Съществуват и сайтове, зад които не стои голяма организация, но са си изградили авторитет с досегашната си дейност – например medscape.com . От сайтовете на български език www.4xm.com заслужава интерес. Обаче и най-добрите търсачки като Google не индексират една голяма част от Интернет. На тях им убягват специализираните бази данни, защото техните страници нямат фиксиран характер, а се променят непрекъснато според вашата заявка. Най-голямата и авторитетна база данни е Medline. За щастие тя вече може да се използва безплатно от всеки Интернет потребител напр. от адрес nlm.nih.gov. Всъщност безплатен обяд няма – за нейното предоставяне плаща американското правителство.