Очаквайте 6-то актуализирано издание на "Как се разчита ЕКГ" Проф. Сотир Марчев, дмн

Може ли да има нещо ново в разчитането на стандартната 12-канална електрокардиограма?

Единственото постоянно нещо е промяната - Хераклит

Когато през 1993 г. писах първото издание на „Как се разчита ЕКГ“ ми се струваше, че в следващите издания на тази книга ще има само козметични промени. Струваше ни се, че електрокардиографията вече е приключила своя път на развитие, и същото очаква в близко бъдеще и ехографията. Оказа се, че съм бъркал. „Единственото постоянно нещо е промяната“. Сега подготвям шесто актуализирано издание на същата книга, защото петото издание писано преди 4 г. вече е остаряло. Какво наложи това:

 1. Нови норми в електрокардиографията. През тези години ЕКГ-то не се е променило, промениха се методите за измерването му. В миналото продължителността на вълните и комплексите в електрокардиограмата измервахме ние лекарите ръчно върху мелиметровата ЕКГ-хартия, използвайки при нужда пергел или допълнителна линийка. Днес всички съвременни електрокардиографи са дигитални и повечето от тях измерват продължителността на вълните и комплексите в електрокардиограмата. Когато ние ръчно мерехме QRS-комплекса го измервахме в някое от отвежданията и като резултат давахме кръгли цифри като 0,09 сек. или 0,10 сек., или 0,11 сек. и т.н. Затова някога нормите бяха някои от тези кръгли числа. Например за QRS-комплекса нормата беше 0,10 сек. включително. Днес компютрите, вградени в електрокардиографите измерват QRS-комплекса с по-висока точност на базата на всичките отвеждания. Затова те днес могат да измерят QRS-комплекса като 0,095 сек., или като 0,119 сек. и т.н. Това наложи промяна в нормата за продължителността на QRS-комплекса. Вече официално неговата продължителност е под 0,12 сек. (т.е. до 0,12 сек., а не включително 0,12 сек.). Това означава, че QRS-комплекс дълъг 0,119 сек. е нормален, а QRS-комплекс дълъг 0,12 сек. е разширен. Преди намесата на компютрите в електрокардиографията, такива норми бяха немислими.
 2. Нови термини в електрокардиографията. В исторически план българската медицина е свързана с немскоезичната. Нашите учители са ходили да учат медицина в Германия и Австрия и връщайки се в България са донесли немската терминология. Например в електрокардиографията интервалът от началото на Р-вълната до началото на QRS-комплекса се означаваше като PQ-интервал, както в немскоезичната литература. Сега обаче английският език завладява света и в масовата англоезична медицинска литература същият интервал се нарича PR интервал. Всички произведени в Америка и Азия елекрокардиографи при разпечатката на автоматичното разчитане използват термина PR интервал. В документацията за клиничните проучвания също се използва английския термин PR. При едно американско клинично проучване в Холандия, холандските лекари масово се бяха объркали, мерейки PR от началото на р вълната до началото на R зъбеца, а не до q. Те си мислели, че PR е нещо различно от PQ интервала.
 3. Нови концепции в електрокардиографията. В предните издания на „Как се разчита ЕКГ“ пишех, че след като сложим диагнозата ЛББ или WPW или пейсмейкъров ритъм, приключваме с разчитането на тази електрокардиограма. Днес вече при тези диагнози продължаваме разчитането на електрокардиограмата сравнявайки посоката на QRS-комплекса с посоката на ST-Т промените след тях. Ако при пациент с ляв бедрен блок, в отвеждания с положителен QRS-комплекс има ST-елевация над 1 мм или пък в отвеждания с негативен QRS-комплекс има ST-депресия над 1 мм е много вероятно пациентът освен този ляв бедрен блок да има и миокарден инфаркт. Отвеждания с негативен QRS-комплекс при ляв бедрен блок са V1-V3. Липсата на такива конкордантни ST-промени обаче не гарантира, че пациента няма и инфаркт освен наличния ляв бедрен блок. Тези белези за подозирането на инфаркт при ляв бедрен блок въз основа на несъответствието на ST-промените спрямо предшестващия ги QRS-комплекс се наричат критерии на Сгарбоса (Sgarbossa).
 4. Нови имена на заболяванията. Електрокардиограмата, която в миналото, на фона на съответната клинична картина, разчитахме като „нетрансмурален инфаркт“, после започнахме да наричаме „инфаркт без Q-зъбец“, след това „инфаркт без ST-елевация“, а днес „остър коронарен синдром без ST-елевация“.
 5. Нови електрокардиографи. Аналоговите електрокардиографи, които използвахме в миналото вече изчезнаха. На практика почти всички днешни електрокардиографи са цифрови. Затова уменията да разпознаете например каква е скоростта на аналогова електрокардиограма, върху която медицинската сестра е пропуснала да я напише, ще са ви толкова полезни колкото уменията ви да си проявите сами черно-бяла снимка. Поради това в настоящото издание съм ги изхвърлил. Съвременните електрокардиографи имат екран и натискаме бутон да отпечатат записа на хартия, чак след като на екрана видим качествена електрокардиограма.
 6. Нови пейсмейкъри. Ако в миналото електрокардиостимулаторите излизаха от завода с фабрична настройка 75/мин., днес вече са със заводска честота 60/мин. Възможностите им за промяна на параметрите са много по-големи, отколкото в миналото, което се отразява и на разчитането на електрокардиограмите при пациенти с имплантирани електрокардиостимулатори.

История на най-продаваната българска медицинска книга.

1993 г. първо издание – под името “Как се разчита електрокардиограма”

1999 г. второ преработено и допълнено издание – под името “Електрокардиография”. Бяха добавени много нови методи и лечебни въздействия. Това разширение на обема наложи и промяната на името. Но книгата стана дебела и се отдалечи от първоначалната цел – разчитане на стандартна ЕКГ-ма.

2002 г. трето издание – под името “Как се разчита електрокардиограма” корица на Как се разчита
       електрокардиограма. Представлява връщане към стегнатия обем и конкретната цел на първото издание – читателя да се научи да разчита електрокардиограми. Добавени са и нови схеми и е подобрено качеството на старите. София, обем: 160 страници, офсетна хартия

Май 2009 г. излезе от печат четвъртото издание на "Как се разчита електрокардиограма" твърди корици, цветни илюстрации, актуализиран текст. корица на Как се разчита
       електрокардиограма