Лабораторни показатели

Таблица със стойностите за
      кръвна картина, ензими, хормони, туморни маркери,
      кръвосъсирване

Диагноза “Захарен диабет” при:

 1. Случайна кръвна захар ≥ 11.1 ммол/л или
 2. Кръвна захар на гладно ≥ 7.0 ммол/л или
 3. Кръвна захар ≥ 11.1 ммол/л на 2-ри час при орален глюкозотолерансен тест

Кога нямаме диабет?

Кръвна захар на гладно < 5,6 mmol/l, 5.6 – 6.0 mmol/l = висока нормална гликемия

Не се ползват КЗП!

HbA1c за поставяне на диагноза “Захарен диабет”:

 1. < 5.7 % = здрав
 2. 5.7 – 6.4 % = предиабет
 3. ≥ 6.5 % = захарен диабет

Главно като резервно средство!

Предиабетни състояния

 1. Нарушена гликемия нагладно (НГГ) – КЗГ сутрин ≥ 6.0 и < 7.0 mmol/l
 2. Нарушен въглехидратен толеранс (НГТ) – КЗ на 120 мин. ≥ 7.8 и < 11.0 mmol/l

Налагат активно лечение: диета, физическа активност (студия Da Quing), метформин (студия DPP), акарбоза (STOP-NIDDM), ксеникал (XENDOS)

Таблица със стойностите на
      метаболитна ацидоза и алкалоза, респираторна ацидоза и
      алкалоза Таблица със стойности на
      лекарства Таблица със стойности на
      имуноглобулини, клетки Плеврален пункт стойности