Лабораторни показатели

Таблица със стойностите за кръвна картина, ензими, хормони, туморни маркери, кръвосъсирване

Диагноза “Захарен диабет” при:

  1. Случайна кръвна захар ≥ 11.1 ммол/л или
  2. Кръвна захар на гладно ≥ 7.0 ммол/л или
  3. Кръвна захар ≥ 11.1 ммол/л на 2-ри час при орален глюкозотолерансен тест

Кога нямаме диабет?

Кръвна захар на гладно < 5,6 mmol/l, 5.6 – 6.0 mmol/l = висока нормална гликемия

Не се ползват КЗП!

HbA1c за поставяне на диагноза “Захарен диабет”:

  1. < 5.7 % = здрав
  2. 5.7 – 6.4 % = предиабет
  3. ≥ 6.5 % = захарен диабет

Главно като резервно средство!

Предиабетни състояния

  1. Нарушена гликемия нагладно (НГГ) – КЗГ сутрин ≥ 6.0 и < 7.0 mmol/l
  2. Нарушен въглехидратен толеранс (НГТ) – КЗ на 120 мин. ≥ 7.8 и < 11.0 mmol/l

Налагат активно лечение: диета, физическа активност (студия Da Quing), метформин (студия DPP), акарбоза (STOP-NIDDM), ксеникал (XENDOS)

Таблица със стойностите на метаболитна ацидоза и алкалоза, респираторна ацидоза и алкалоза Таблица със стойности на лекарства Таблица със стойности на имуноглобулини, клетки Плеврален пункт стойности