Инкубационни периоди

Таблица с инкубационни периоди
      за бактериални инфекции, вирусни инфекции и малария Таблица с периодите, през
      които болните са заразни