Идеалното телесно тегло

Таблица със стойностите на идеално телесно тегло