Идеалното телесно тегло

Таблица със стойностите на
            идеално телесно тегло