Функционални изследвания

Днес в ехокардиографията се приемат за нормални размери, които по-рано приемахме за патологични:

Таблици със стойности за ехокардиография, абдоминална ехография Стойности на нормално кръвно налягане при деца Номинални стойности за вариабилност на сърдечната честота Критерии за наличие на късен потенциал при сигнал