Функционални изследвания

Днес в ехокардиографията се приемат за нормални размери, които по-рано приемахме за патологични:

Таблици със стойности за
      ехокардиография, абдоминална ехография Стойности на нормално кръвно
      налягане при деца Номинални стойности за
      вариабилност на сърдечната честота Критерии за наличие на късен
      потенциал при сигнал