ЕКГ на месец декември 2003 г.

С благодарност на лекаря, регистрирал тази ЕКГ-ма в провинцията)

Изходна електрокардиограма:

Изходна кардиограма Изходна кардиограма

След натоварване 50 вата на велоергометър:

След натоварване 50 вата на
      велоергометър

Отговорът е тук!

При този пациент се регистрира ST-елевация при леко натоварване (50 вата). Това говори за тежка исхемия. Док&ята не може да се локализира исхемията, то по ST-елевацията може. При този пацинт има безспорна исхемия по предната стена на лявата камера. При проведената коронарография се установява стволова стеноза на лявата коронарна артерия:

коронарография, показваща
      стволова стеноза на лявата коронарна артерия

Пулсовият тъканен доплер установява също исхемични промени в кинетиката на левокамерната стена - налице е забавена систолна контракция (ниско S2), постсистолно съкращение (PSS), нарушена релаксация (малка Еm):

тъканен доплер, установяващ
      също исхемични промени в кинетиката на левокамерната стена -
      налице е забавена систолна контракция

ЕКГ на месец ноември 2003

Каква е диагнозата?

Първа част на кардиограма Втора част на кардиограма

Отговорът е тук!

В прекордиалните отвеждания са налице белези за деснокамерна хипертрофия, а от периферните се установява патологично лява електрическа ос - тоест касае се за двукамерна хипертрофия. Налице е и предсърдно мъждене. Това е ехокардиографски образ на същата пациентка - двукамерна хипертрофия. Понеже тя никога не е имала повишено артериално налягане се реши, че се касае за хипертрофична кардиомиопатия.

Ехокардиографски образ -
      двукамерна хипертрофия

За повече подробности вижте "Как се разчита електрокардиограма" от д-р Сотир Марчев, ІІІ-то издание, издателство "4 х М" , София, стр. 80