Химиопрофилактика

Таблица с профилактиращите антимикробни агенти за дифтерия,туберколоза, тетанус, ревматизъм, коклош, бактериален ендокардит