Химиопрофилактика

Таблица с профилактиращите
      антимикробни агенти за дифтерия,туберколоза, тетанус,
      ревматизъм, коклош, бактериален ендокардит