Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Ако продължите нагоре по Русенски Лом от Русе, след Бесарбово, ще стигнете до Червен -.
митрополитен град на Иван Асен ІІ. Името ме идва от старобългарското "вътрешен"
(от там идва и думата "черва").
Русенски Лом го обгражда от три страни, както Янтара - Царевец.

Стражевата кула в Червен (тя е използвана за модел при възстановяването на Балдуиновата кула на Царевец)

За в случай на обсада българите са били изградили подземни тунели със стълбища (запазени отчасти и днес) от крепостта на хълма до под Русенски Лом и от там черпели от подпочвени води на реката, без да има отвор навън. На снимката естествено подземните тунели не се виждат.

 

 

Скалният манастир в с. Бесарбово (до Русе), описан от Паисий в "История славянобългарска".
В него се намира единствената действаща понастоящем скална черква у нас.

 

 

 

В село Гранит (до Плодовитово, където свършва магистралата за Бургас) е най-старият дъб у нас.  Твърди се, че е на около 1650 години (тоест когато Аспарух е пресичал Дунава, това дърво е било на 300 години). Обиколката на ствола е 7,5 метра, а е високо над 23 метра.

 

село Ямна, Стара планина. Ако пътувате с кола от Тетевен за Етрополе покрай Черни Вит, при това село Балканът се "отваря" и гледката става забележителна.

 

Агушевите конаци - с. Могилица (Централните Родопи, към гръцката граница) - последния къснофеодален замък у нас. Агуш ага е построил тази кула, приличаща на морски фар, за един от синовете си, който е бил морски капитан.

 

Чудните мостове (около 20 км вдясно от пътя от Асеновград за Смолян) вероятно са бивша пещера, чиито два края са пропаднали и е останала само средата.

 

Царевец, Велико Търново. Снимката е от балкон на подновения хотел "Янтра"