Нови данни доказват ефикасността на Tamiflu® при грипен вирус, тип H5N1 при хора и птици

 

 

Експерти потвърждават, че Tamiflu® ще има първостепенна роля в овладяването на евентуална пандемия и призовават за подсигуряване на допълнителни количества от него

 

Нови данни, представени пред Научната конференция по антимикробни и химиотерапевтични агенти (InterScience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy-ICAAC) във Вашингтон, потвърждават, че Tamiflu® (oseltamivir), перорален инхибитор на невраминидазата (NAI), е ефикасен при терапия на човешки и птичи грипен вирус, тип  H5N1. Тези данни са от изключителна важност, тъй като типовете птичи грип, като H5N1, се считат от специалистите за най-вероятният източник на пандемия, при която антивирусните агенти от по-стар тип не са ефикасни. Такъв високо патогеничен тип върлува в момента във Виетнам и Тайланд и от януари е причинил смъртта на повече от 30 души.

            “Тези данни допълват предишни изследвания на Световната Здравна Организация (СЗО) и на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, и импликират, че може се очаква Tamiflu®  да бъде ефикасен при лечение на всяка мутация на грипен вирус – което всъщност представлява и пандемията,” е мнението на проф. Джон Оксфорд от Лондонския колеж по медицина и стоматология “Кралица Мери”. “Тъй като антивирусните агенти, какъвто е и Tamiflu®, могат да се държат на склад, бих искал да изразя увереността си, че сме подготвени за следващата пандемия, за която, впрочем, малко правителства са подсигурили адекватни количества. Настойчиво приканвам правителствата да последват инструкциите на СЗО и да осигурят навреме складови количества от антивирусните агенти”, отбеляза в заключение той.

            През последните няколко месеца Roche е в контакт с много правителства относно необходимостта от допълнителни количества от Tamiflu® и се вземат мерки за увеличаване на производствените  количества много над нужните за грипния сезон и при пандемия, в резултат на което производството на Tamiflu® се е удвоило през 2004г. и се планира през 2005г. да се удвои отново.

            “Разбираме колко е важно за правителствата да имат осигурени количества на склад от Tamiflu®, когато грипната пандемия удари, тъй като производственият период е дълъг. За да посрещнем тези нужди, ние взехме мерки за увеличено производство, на наш риск, макар и без много сигурни поръчки”, сподели Уилям М. Бърнс, шеф на Roche Фармацевтика.

            Тъй като Tamiflu®  има сложен производствен процес, който отнема около 12 месеца, от голямо значение е правителствата да работят съвместно с Roche при планиране на необходимите им количества. Веднъж започне ли пандемията, няма да бъде възможно да се подсигурят достатъчни количества Tamiflu® за непланирани заявки поради производствените срокове. Сега само няколко правителства са заявили готовност за сигурни заявки.

            За Tamiflu®  (oseltamivir)

Tamiflu® е разработен да бъде активен при всички типове клиничнорелевантни вируси на грип. Той атакува, като блокира действието на невраминидазния ензим на повърхността на вируса. Когато невраминидазата се потиске, вирусът не може да се разпространи и да инфектира другите клетки в организма.

Tamiflu® осигурява:

·         38%-редуциране на силата на симптомите;

·         67%-редуциране на вторични усложнения, като бронхит, пневмония и синуит при иначе здрави индивиди;

·         37%-нредуциране на продължителността на грипното заболяване;

·         Tamiflu® е показал до 89% цялостна защита при клиничнорелевантен грипен вирус при възрастни и младежи, които са били в близък контакт с заразени болни.

При деца Tamiflu® осигурява:

·         36%-редуциране на силата и продължителността на симптомите на грипа;

·         44%-редуциране на обхвата на асоцииран отит, в сравнение със стандартно лечение.

 

Птичи грип и пандемия

            Повечето вируси на птичия грип не се пренасят върху хората, но, ако вирус на птичи грип и на грип при хората заразят заедно човек или прасе, вирусните щамове могат да се свържат, да мутират и да се получи вирус от напълно нов вид, който би могъл да се пренася от животни на хора и от хора на хора. Подобен щам би бил напълно нов по структура, така че съвременните ваксини, които са разработени и се прилагат превантивно при сезонните епидемии, ще бъдат неефикасни срещу един такъв щам, като по този начин населението ще бъде незащитено от инфекции. Експертите считат, че следващата грипна пандемия може да бъде резултат именно от такава мутация на вирусни щамове.

 

Световна Здравна Организация

            Като част от своя План за готовност при пандемия, СЗО препоръчва правителствата да поддържат на склад антивирусни лекарствени средства, като Tamiflu®, които са ефикасни при всички вирусни щамове на грип. Планът за готовност при пандемия, а също и информация за 15 държави с национален план, могат да се видят на интернет адреса на СЗО: www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_EDC_99_1/en/