КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

(Единна структура)

Състои се от сектори с различаващ се профил на лечебно-диагностична дейност, функциониращи във взаимна свързаност и отделение на базата на рентгенова ангиографска апаратура.

Клиниката е на 24 часов режим на работа.

(55 реално разкрити и функциониращи легла)

 

 

Ръководство на Клиника по кардиология:

 

Началник на Клиника по кардиология:

Доц. Стефан Веселинов Денчев

 

Главен административен асистент:

Д-р Зоя Кунева Васкова  - лекар-главен асистент

(в нейно отсъствие - д-р Сотир Тодоров Марчев - лекар-главен асистент)

 

Старша медицинска сестра:

Ст. м.с.Анна Стефанова Колева (Манолова).

 

 

Отделение за инвазивна диагностика, терапия и електролечение (пейсмейкъри)

 

Началник отделение:

Доц. Стефан Веселинов Денчев

 

Старша медицинска сестра:

м.с. Мария Борисова Бояджиева

 

Лекарски състав:

 1. Д-р Симеон Иванов Димитров - лекар-главен асистент
 2. Д-р Ани Венциславов Маджаров - лекар-главен асистент
 3. Д-р Тодор Иванов Драганов - лекар-главен асистент
 4. Д-р Чавдар Александров Панайотов - лекар-асистент

 

Сестрински състав:

 1. м.с. Радка Георгиева Томова
 2. м.с. Румяна Стойнова Терзиянова
 3. м.с. Теменужка Владимирова Димитрова

 

Санитар:

 1. Димитринка Иванова Варадинова

 

 

Съставът на останалите сектори на Клиника по кардиология функционира на ротационен принцип

 

Началници сектори:

 1. Доц. Люба Костадинова Терзиева  - Началник на Сектор за интензивно лечение на спешни кардиологични състояния
 2. Д-р Николина Христова Георгиева (Стоянова) - лекар-главен асистент - Началник на Сектор за слединтензивно лечение
 3. Доц. Румяна Събчева Търновска-Къдрева - Началник на Сектор за планови хоспитализации
 4. Д-р Станислав Радолев Цолов - лекар-главен асистент - Началник на Сектор за еднодневна диагностика и лечение
 5. Д-р Сотир Тодоров Марчев - лекар-главен асистент - Началник на Сектор за образна диагностика и компютърни връзки
 6. Д-р - Румяна Радославова Тодорова - лекар-главен асистент - Началник на Сектор за функционални изследвания

 

Лекарски състав:

 1. Д-р Колю Маринов Бянов - лекар-главен асистент
 2. Д-р Рая Стефанова Иванова - лекар-главен асистент
 3. Д-р Мариана Василева Господинова - лекар-главен асистент
 4. Д-р Димитрина Иванова Дряновска-Илиева - лекар-ординатор
 5. Д-р Тодор Стефанов Колчев - лекар-ординатор
 6. Д-р Христо Светославов Попов - лекар-ординатор

 

 

Сестрински състав:

 

 1. м.с. Светла Александрова Дединска
 2. м.с. Богдана Венкова Христова (Коцева)
 3. м.с. Юлия Петрова Костова
 4. м.с. Десислава Борисова  Иванова
 5. м.с. Здравка Василева Иванова
 6. м.с. Албена Иванова Тодорова
 7. м.с. Свилена Петрова Димитрова
 8. м.с. Албена Йорданова Бонева
 9. м.с. Галина Иванова Георгиева
 10. м.с. Елка  Страхилова Желева
 11. м.с. Маруся Иванова Тодорова
 12. м.с. Ценка Николова Вакарелова
 13. м.с. Тинка Георгиева Дамянова
 14. м.с. Галя Богданова Георгиева      
 15. м.с. Елена Лазарова Трошанова
 16. м.с. Веселина Иванова Божова
 17. м.с. Мариела Венциславова Шиляшка
 18. м.с. Татя Сергеева Сергеева
 19. м.с. Ваня Видева Минева
 20. м.с. Райна  Петрова Качамакова

 

 

Нелекарски персонал:

 

 1. Райка Гълъбова Илиева - инспектор
 2. Людмила Димитрова Касабова - домакин

 

 

Санитари:

 

 1. Кръстана Асенова Добринова
 2. Райна Викторова Методиева
 3. Иванка Кръстева Петкова
 4. Хари Стефанов Харалампиев - 0,5 длъжност
 5. Лъчезар Константинов Георгиев - 0,5 длъжност
 6. Татяна Викторовна Петрова
 7. Ниа Емилова Семерджиева - 0,5 длъжност
 8. Петър Иванов Петров - 0,5 длъжност
 9. Петя Емилова Киркова - 0,5 длъжност