МАРЧЕВ: МУЛТИМЕДИЙНА МЕДИЦИНА (4хМ)

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Сотир Марчев, д.м.

 

Книги

 1. Марчев С. Как се преслушва сърце, бял дроб и корем. първо издание, ISBN 954-799-077-2, София, 128 стр. 14х20 см, 1993 г.
 2. Марчев С. Как се преслушва сърце, бял дроб и корем. второ издание, ISBN 954-799-714-9, София, 136 стр. 14х20 см, 1997 г. Виж корицата.
 3. Марчев С. Как се разчита електрокардиограма. ISBN 954-799-137-X, София, 136 стр. 14х20 см, 1993
 4. Марчев С. Как се снема анамнеза. ISBN 954-799-252-X, София, 80 стр. 14х20 см, 1994
 5. Марчев С. Как се разчита рентгенография на сърце и бял дроб. ISBN 954-799-364-X, 128 стр. 14х20 см, София, 1994 г. Виж корицата.
 6. Марчев С. Медицински справочник. 24 стр. 11х14 см, София, 1998 г.
 7. Марчев С. Медицински справочник. 24 стр. 11х14 см,  второ преработено издание, София, 2001 г. Виж корицата.
 8. Марчев С. Електрокардиография. ISBN 954-9901-001-09, второ преработено и допълнено издание, 240 стр. 14х20 см, София, 1999 г. Виж корицата и съдържанието.
 9. Марчев С. Как се разчита електрокардиограма. трето издание ISBN 954-9901-002-5, София, 160 стр. 14х20 см, 2001 г.  Виж корицата и съдържанието.
 10. Марчев С. Как се разчита електрокардиограма. четвърто издание ISBN 978-954-9806-90-8, 2009 г.
 11. Марчев С. Левокамерна функция и дисфункция - какво ново? първо издание, София, 32 стр. пълен текст
 12. Марчев С. Кардиология - пътят до диагнозата. първо издание, цветна офсетна хартия, двуцветен печат, 544 страници, Още...
   

 

Статии

 1. Марчев С., Ил. Томов. Лечение с нитрати. Quintessence Interna 1993, бр. 4 стр. 13-18.
 2. Марчев С. Вариабилност на сърдечната честота. Българска кардиология 1997 бр. 2 стр. 55-60
 3. Марчев С. Вариабилност на сърдечната честота - стандарти за измерване. Сърдечно - съдови заболявания. 1998 бр. 1 стр. 28-35
 4. Марчев С. Сърдечно - мозъчни взаимодействия. Съвременна медицина 1997 бр. 6 стр. 41-44
 5. Марчев С., Р. Търновска. Болести, имитиращи дисекация на аортата. Acta Medica Bulgarica 1997 vol XXIV бр. 2, стр. 37 - 42
 6. Денчев Ст., Марчев С. Една забравена диагноза - сърдечната липоматоза. Съвременна медицина 1990 кн 11, стр. 25-27
 7. Денчев Ст., Марчев С. Фазови състояния на миокарда. Съвременна медицина 1991 кн 2, 7 - 9
 8. Марчев С. С. Денчев, З. Кунева. Клиничен случай: Кръгла маса в лявото предсърдие. Българска кардиология 2003 бр. 3 стр. 64-66
 9. Марчев С. Въведение в тъканния доплер.  Българска кардиология 2003 бр. 4 стр. 50-56
 10. Кунева З., Марчев С., Томов Ил. Диастолна функция на лявата камера. Съвременна медицина 1991 кн 6 стр.10 - 14
 11. Денчев С. С Марчев., З. Кунева, Д. Дряновска, А. Маджаров. Lipopres за лечение на хиперхолестеролемия при болни с исхемична болест на сърцето. Българска кардиология 2003 бр. 3 стр. 44-46

 12. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Атенолол при болни с ИБС. Сърдечно-съдови заболявания 1993 г. брой 2 стр. 9-13
 13. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Пропранолол при болни с исхемична болест на сърцето. Сърдечно-съдови заболявания 1993 г. бр. 2 стр. 6-8.
 14. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Фибринолизата при миокарден инфаркт повишава вагусовия тонус. Българска кардиология 1998 г. бр. 2, стр. 69-72

 15. Марчев С., Съвременно лечение на артериалната хипертония. Летописи на лекарския съюз. 16 януари 2002 г. бр. 2, стр. 6-7

 16. Марчев С., Лечение на артериалната хипертония през бременността. Летописи на лекарския съюз. 27 февруари 2002 г. бр. 8, стр. 4.

 17. Марчев С., Лечение на артериалната хипертония при диабетици. Quo Vadis. 2 октомври 2002 г. бр. 26, стр. 8-9.

 18. Марчев С., Кратък речник на съвременни ехокардиографски термини. Летописи на лекарския съюз. 2002 г. бр. 4 стр. 8 и бр. 5 стр. 3.

 19. Марчев С.,  Съвременно лечение на артериалната хипертония.  Форум Медикус. 2004 г. бр. 44-45 стр. 4.

 20. Марчев С., Ал. Чирков, Вл. Овчаров. Лявата камера – хармония между структура и функция. Българска кардиология 2005, 11:292-296

 21. Марчев С.,  Намаляване на сърдечносъдовия риск чрез контрол на артериалната хипертония и хиперхолестеролемията.  MD.   2006 г. брой 7:стр. 25-30

 22. Марчев С., Възходът на сартаните.  Мединфо 2006 г. брой 9: стр. 25-26

   

  Аудиокасети

 23. Марчев С. Аускултация на сърце.[аудиокасета] София, 1997 г. Виж обложката.
 24. Марчев С. Аускултация на бял дроб. [аудиокасета] София, 1997 г. Виж обложката.

   

  Справочни материали

 25. Марчев С. Лабораторни резултати. [джобни справочни таблици] 1995-2004
 26. Марчев С. Функционални изследвания. [джобни справочни таблици] 1996 - 2004
 27. Марчев С. Имунизационен календар. [джобни справочни таблици] 1996
 28. Марчев С. Инкубационни периоди. [джобна справочна таблица] 1996
 29. Марчев С. Акушерска таблица. [джобна справочна таблица] 1996
 30. Марчев С. Идеалното телесно тегло. [джобна справочна таблица] 1997
 31. Марчев С. Индикации за химиопрофилактика. [джобна справочна таблица] 1997
 32. Марчев С. ЕКГ - линийка Cardiomer - тип А. 1994
 33. Марчев С. ЕКГ - линийка Cardiomer – тип Б. 1996

   

 

Аудио компактдиск (Audio CD)

41. Марчев С. Преслушване на бял дроб [аудиокомпактдиск]. София, 1998 г. Виж обложката.

 

Дискети

42. Марчев С. Сборник закони за медицината и стоматологията [дискета]. София, 1998 38. Марчев С. Сборник закони за медицинското образование, специализация и наука [дискета]. София, 1998

Публикации в Интернет

 1. Марчев С. Марчева`а Мултимедийна Медицина (4хМ). София 1997 Достъпно на URL: www.4xM.com

Научно – популярни статии

 1. Марчев С.  Покажи на лекуващия лекар. в. Клуб Д.
  април 2002, брой 3 (105), стр. 1 и 6 и май 2002 г. брой 4 (106) стр. 1, 6-7

 2. Марчев С. Медицината в Интернет. в. Монитор. 9 април 2002 г., брой 1106, стр. 23

 3. Марчев С. “Добрият” и “лошият” холестерол. в. Монитор. 26 Март 2002 г., брой 1092, стр. 23

 4. Марчев С. Спрете цигарите. в. Монитор. 12 февруари 2002, брой 1050, стр. 23

 5. Марчев С. Здравословно хранене. в. Монитор, 2002 г. , стр. 23

 6. Марчев С. Артериалното налягане. в. Монитор, 2002 г. брой 1029, стр. 23

 7. Марчев С. Нормализирайте теглото си. в. Монитор. 8 януари 2002, брой 1015, стр. 23

 8. Марчев С. Как да се мотивираме за активен здравословен живот.
  в. Монитор. 11 декември 2001, брой 992, стр. 23

 9. Марчев С. Зодии и здраве. в. Монитор. 12 март 2002, брой 1078, стр. 23

 10. Марчев С. По сърдечно-съдови болести сме сред челниците в света.
  в. Неделен стандарт. 12 ноември 2000, брой 9, стр. 61

 11. Марчев С. Зимата е тежък период за хипертониците. в. Сега. 24 Януари 2003 г., брой 20(1599), стр. 16

 12. Марчев С. Как да си помогнете при хипертонична криза. в. Сега. 31 Януари 2003 г., брой 26(1605), стр. 16

 

Конгреси и симпозиуми

 1. Marchev S, Kuneva Z, Denchev S. Hypertensive left ventricle – different remodelling – different longitudinal function. 8th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound  , Antalya, Turkey, 6-9 May 2004. Echocardiography. 2004.  4: 359 (abstr.)

 2. Marchev S, Denchev S, Dimitrov S, Majarov A, Draganov T, Kuneva Z. Coronary angioplasty abolishes postsystolic shortening in stable angina pectoris. EUROECHO, the Seventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Barcelona, Spain, 3-6 December 2003. European Journal of Echocardiography. 2003. Vol 4: S1 (abstr.)

 3. Marchev S, Kuneva Z, Denchev S. Hypertensive left ventricle – different remodelling – different longitudinal function. ESC Congress 2004, Munich, Germany, 28 August – 1 September 2004.

 4. Marchev S. Computer model of AIDS epidemic. International Students Science Session. Prague 1987.

 5. Denchev S, Dimitrov S, Marchev S, Debnath S; Stenotic Morphology in Unstable Angina Pectoris;  XVth Congress of the European Society of Cardiology, Nice, 29 Aug - 2 Sep 1993. Eur. Heart J., 14, 1993, p. 48, P458 (abstr.)

 6. Tarnovska R, S. Marchev, K. Bianov, R. Ivanova, Il. Tomov Maladies imitant dissection de L`Aorttte XXIe Semaine Medicale Balkanique, Varna, 2-5 Sept, 1990, Resumes – sections 1-4 p. 103.

 7. Tarnovska R, Nikolov G, Ivanova R, Marchev S.,. Bianov K, Draganov T, et al. Etudes des causes les plus frequentes, pour la mortalite dans les hopitaux par suite d`infarctus du myocarde. Semaine Medicale Balkanique, Varna, 2-5 Sept, 1990, Resumes – sections 1-4 p. 98.

 8. Марчев С., З. Кунева, Н. Цанов, К. Бянов. Фибринолизата при миокарден инфаркт намалява хетерогенността на камерната реполяризация. Втори италиано – български симпозиум по кардиология. 5-6 септември 1997 Албена

 9. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Фибринолизата при миокарден инфаркт повишава вагусовия тонус. Втори италиано – български симпозиум по кардиология. 5-6 септември 1997 Албена

 10. Marchev S., R. Tarnovska, L. Tersieva, St. Halacheva, R. Radoslavova, Z. Kuneva. Diseases simulating aortic dissection. 5th Bulgarian – Hellenic Symposium. 10 – 12 Sept. 1998, Varna, Bulgaria

 11. Марчев С., С. Денчев, Ц. Юрукова: Затлъстяване на сърцето V Варненски симпозиум по затлъстяване и метаболитни заболявания (с международно участие) 27-30 май 1995 г. Сборник резюмета стр. 82.

 12. Марчев С. Исхемична болест на сърцето и вариабилност на сърдечната честота. V национална кардиологична конференция, София, 3-4 юни 1994, Сборник резюмета стр.21.

 13. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, Марчев С. Клинично изпитване на българския препарат Атенолол при болни с ИБС. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992, Пловдив, Сборник резюмета стр. 16.

 14. Търновска-Къдрева Р., Ст. Цолов, Н. Стоянова, С. Марчев Клинично изпитване на българския препарат Пропранолол при болни с исхемична болест на сърцето. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992 г. Пловдив, Сборник резюмета стр. 16.

 15. Марчев С. Търновска Р. Иванова Р. Бянов К. Томов Ил. Болести, имитиращи дисекация на аортата; IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София, Сборник резюмета стр. 64.

 16. Търновска Р, С. Денчев,С. Марчев, С. Халачева, С. Цолов, Н. Стоянова и др. Диагностичен и терапевтичен подход при дисекация на аортата. IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София, Сборник резюмета стр. 36.

 17. Кунева З., С. Марчев: Диастолна функция на лявата камера при нитратен ефект и толеранс. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992, Пловдив, Сборник резюмета стр. 9.

 18. Кунева З., С. Марчев: Диастолна функция на лявата камера при болни с ИБС без систолна дисфункция. IV национален конгрес по кардиология, 4 и 5 юни 1992, Пловдив, Сборник резюмета стр. 10.

 19. Еленкова А, Тодорова М, Иванова Р, Марчев С, Димитров С. Ефект на ацебуталола при камерни аритмии. IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София, Сборник резюмета стр.9.

 20. Марчев С., З. Кунева, С. Халачева, Т. Драганов, К. Бянов, Л. Терзиева, А. Еленкова: Вариабилност на сърдечната честота в острия стадий на миокардния инфаркт. Девети национален конгрес по вътрешни болести, 2-3 декември 1995, София, Сборник резюмета стр. 51 №23.

 21. Марчев С., Р. Радославова, М. Господинова, Л. Терзиева, А. Еленкова: Вариабилност на сърдечната честота в острия стадий на миокардния инфаркт. Пети национален конгрес по кардиология, 26 - 28 септември 1996, Варна. Българска кардиология 1996 бр. 2  Приложение 1 стр. 44.

 22. Марчев С. Кратък речник на съвременни ехокардиографски термини. Симпозиум “Нови методи в клиничната ехокардиография” София, 4 ноември 1997

 23. Марчев С., З. Кунева, К. Бянов. Нарастване на дисперсията на QT интервала при захарен диабет. ІV национален симпозиум по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" - Ендокринни заболявания и сърдечно-съдова система София, 10-12 юни 1998 г.

 24. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Прогностично значение на QT дисперсията при инфаркт на миокарда VІ-ти национален конгрес по кардиология, София, 12-14 ноември 1998. Българска кардиология. бр. 3, 1998 г. стр. 14, резюме №17

 25. Марчев С., З. Кунева, Л. Терзиева, А. Еленкова. Дисперсия на QT интервала и вариабилност на сърдечната честота VІ-ти национален конгрес по кардиология, София, 12-14 ноември 1998. Българска кардиология бр. 3, 1998 г. стр. 15, резюме №18

 26. Марчев С. Наличието на дихателна синусова аритмия - благоприятен прогностичен белег след миокарден инфаркт. Втора конференция “Сърце - бял дроб” Варна, 30-31.05.1997 г.

 27. Марчев С., Възможности на анализа на RR вариабилитета и QT дисперсията за клиничната практика. LXIX Симпозиум на БНАМ, БАН и БЛХ, София, 28.10.2001 г.

 28. Марчев С. С. Денчев, З. Кунева. Клиничен случай: Кръгла маса в лявото предсърдие. Симпозиум “Ехокардиография при спешни състояния” -  Варнаехо2,  4-6 октомври 2002 г. Ривиера, Златни пясъци

 29. Марчев С., З. Кунева, С. Денчев. Възможности на пулсовия тъканен доплер за оценка на левокамерната диастолна дисфункция. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002, София, Българска кардиология бр. 4, 2002 г. стр. 52, резюме №1.

 30. Марчев С., С. Денчев, С. Димитров, А. Маджаров, Т. Драганов. Оценка на левокамерната функция с тъканен доплер. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002, София, Българска кардиология бр. 4, 2002 г. стр. 52, резюме №2.

 31. Димитров С., С. Денчев, А. Маджаров, С Марчев. Клиничен случай: Долен миокарден инфаркт при оклузия в басейна на LAD. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002, София,

 32. Денчев С., А. Маджаров, С. Димитров, С. Марчев. Клиничен случай: Коронарна ангиопластика с първично поставяне на стент при остър миокарден инфаркт в напреднала възраст. VII национален конгрес по кардиология, 5-7 декември 2002, София

 33. Марчев С. PISA-метод за оценка на митралната регургитация.  Смпозиум “Клапни пороци”  на Дружеството на кардиолозите в България. 17 май 2003 г. София.

 34. Марчев С., С. Денчев, Л. Терзиева, З. Кунева. Клиничен случай: перикарден излив с тампонада. Пета конференция на Асоциация “Сърце-бял дроб” – Варна. 30-31 май 2003

 35. Марчев С.  Въведение в тъканния доплер. Симпозиум "50 години ехокардиография" – Варна. 31 октомври 2003

 36. Марчев С. Ехокардиографски показатели и тяхното значение за терапията. Летен медицински университет  – Банско. 2-6 юни 2004

 37. Марчев С. Оценка на левокамерната функция. Девети национален конгрес по кардиология  – София, НДК. 28-30 ноември 2004

   

Last modified: November 2007 by Dr. Sotir Marchev