На почти всички страници на този сайт може да има Ваша платена реклама. Това е най-старият български медицински сайт, който има над 30 000 посещения месечно. Той се посещава от българите у нас и от много лекари, заминали да работят в чужбина. Не малко колеги са го настроили за начална страница на броузера си.

Цената и продължителността на Вашата реклама е въпрос на договаряне и не се различава от общоприетите. Получавате валидна фактура. За контакти за поставяне на Ваша реклама се обръщайте към д-р Сотир Марчев,  E-mail: