Пулсът

 

Древните лекари преди хилядолетия са обръщали голямо внимание на опипването на пулсът. По него те са се опитвали да съдят за болестите и за прогнозата им. Съвременната кардиология отново се връща към неговия анализ.

При всяко сърдечно съкращение по кръвоносните ни съдове тръгва поредния обем кръв и поредното повишаване на налягането на кръвта. Докато кръвта се движи по-бавно (1- 1,5 м/сек), то вълната на налягане се движи по-бързо – 5- 10 – 20 м/сек. Това което опипваме по артериите си е именно тази вълна на налягане. Докато кръвта се движи в кухината на кръвоносните съдове, то вълната на налягане се движи основно по съдовата стена, защото кръвта е несвиваема течност. За тази вълна на налягане важат правилата на всички вълни  - включително и това, че се отразява. Когато кръвоносните съдове намалеят по размер поради разделянето си на по-малки, тяхното съпротивление нараства и вълната на артериалното налягане се отразява обратно към сърцето. Така че пулсът който ние опипваме върху съдовете си е сума от вълната, причинена от сърдечното съкращение и отражението й.

 

Върхът на вълната отговаря на максималното артериално налягане, което измерваме, а спадът между вълните – на минималното. Колкото вълната е по-висока, толкова повече може да разкъса кръвоносен съд. Колкото границите на кръвното са по-близки една до друга, толкова тази вълна е по-безопасна. Затова честия страх от „изравняване границите на кръвното” е необоснован.

Тези вълни пътуват из цялото тяло и се отразяват от местата на разклонение на артериите.

 

 

Включително, както виждате, отразената вълна от долните крайници достига обратно чак до ръката. Затова когато мерим кръвното налягане е желателно пациентът да не е с прекръстосани крака.

Когато стените на артериите са променени (от възраст, от тютюнопушене и др.) вълната на налягане се движи по-бързо по тези втвърдени стени и съответно се отразява по – бързо. В тези случаи вълната и много по – висока и по-стръмна и може да причини повече усложнения. При по-запазени съдови стени вълната се движи по-бавно и при тези хора има по-малко сърдечно - съдови инциденти. Различите лекарства променят различно пулсовата вълна. Например лекарствата, които разширяват периферните съдсове (АСЕ – инхибитори, калциеви антагонисти) отдалечават мястото на отражението и отслабват отразената вълна. Класическите бета блокери свиват периферните съдови и приближават мястото на отражение към сърцето и отразената вълна е по-силна и обременява повече сърцето.