Заглавие: Аускултация на бял дроб

Автор: д-р Сотир Марчев

Продължителност: 45 мин.

Лента: BASF

Запис: в България

Цена: 5 лева

Описание: Това е медицинска аудиокасета, целяща да Ви научи да преслушвате бял дроб. За всяка болест има първо обяснение на български какво се чува, след това запис на съответния шум, после следващата болест и т.н. Лента BASF, запис в България, система Dolby B.

Ако искате да получавате съобщения при следващи издания от д-р Сотир Марчев, просто пратете e-mail.