Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Завръщане от Банско. Снимка на д-р Диана Баранска, кардиолог на Самоков.

Поглед към Пирин! Снимка на д-р Диана Баранска, кардиолог на Самоков.

Feeling. Снимка на д-р Диана Баранска, кардиолог на Самоков.

 

Пирин (над Банско) - снимки на д-р Павел Павлов от Екофарм