МАРЧЕВ: МУЛТИМЕДИЙНА МЕДИЦИНА (4хМ)

Начало, Предстоящи медицински събития, Здравословен живот, Медицински вицове, Медицински цитати, Медицински сайтове, Медицински закони, Лекарствата у нас, Медицински новини, Актуалните български адреси на ехо фирмите, Списък и телефони на инвазивните кардиологии в България, Видеозаписи с доц. Сотир Марчев, Снимки от медици, Безплатна медицинска библиотека

 

 

доц. Сотир Тодоров Марчев, MD, PhD, DSc, FESC

Роден: 1961 г. в гр. Благоевград

 

Настоящи длъжности:

· изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт

· началник на Клиника по кардиология къв МБАЛ "Сърце и мозък" в гр. Плевен

. доцент по кардиология към Медицински университет - Плевен

. републикански консултант по кардиология

· предишен председател на Работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България

· член на Управителния съвет на Българска асоциация по ултразвук в медицината.

. почетен член на Европейското кардиологично дружество (FESC)

· акредитиран ехокардиографист на Европейското кардиологично дружество

· член на редакционната колегия на списания "Българска кардиология", "MD", "Кардио D" и "Topmedica"

 

Образование и специалности:

· 2013 - специализация по електрофизиология в Университетската болница в Белград при проф. Милашинович

. 2008 - магистратура "Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт" - УНСС, София

· 2005 - специализация по инвазивна кардиология и електрофизиология в Университетска болница в Осака, Япония

· 2004 - акредитация по ехокардиография от Европейското кардиологично дружество

· 2003 – специализация по ехокардиография във Виена към Европейското кардиологично дружество

· 1993 – втора специалност по кардиология от Медицински университет - София,

· 1991 – първа специалност по вътрешни болести от Медицински университет - София,

· 1987 – висше образование медицина в Медицински университет - София с отличен успех

. 1987 - специалност "Здравна култура" от Факултет за обществени професии към Медицински университет - София с отличен успех

. 1986 - специалност "Превод на медицинска литература" от Факултет за обществени професии към Медицински университет - София с отличен успех

· 1979 – английска гимназия със златен медал

 

Публикации: Над 100 научни публикации и 14 книги в областта на кардиологията, вътрешните болести и общата медицина.

 

Професионално членство:

· Член на Дружеството на кардиолозите в България от 1988 г. През 2002 - 2004 г. - секретар, през 2004 - 2006  г. -  заместник - председател , а от 2006 г. до 2010 г. - председател на Работната група по ехокардиография.

· Член на Европейското кардиологично дружество (ESC) от 1997 г., почетен член (FESC) от 2009 г.

· Член на Европейската асоциация по ехокардиография от 2002 г.

· Член на Българска асоциация по ултразвук в медицината  от 1997 г.

· Член на Европейската федерация по медицински ултразвук (EFSUMB)

                                                                                                                               

Професионален опит:

. 2011 г. - изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт

. 2017 г. - началник на Клиника по кардиология към МБАЛ "Сърце и мозък" в гр. Плевен

. 2010 г. - 2017 г. -  изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Плевен

. 2006 г. - 2011 г. -началник на Кардиологично отделение с интензивен и функционален сектор към "Пета МБАЛ АД - София"

. 2003 г. - 2005 г. -главен административен асистент на Клиника по кардиология на Александровска болница.

. 1996 г. - 2003 г. -главен асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница.

. 1991 г. - 1996 г. -старши асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница,

. 1988 г. - 1991 г. -асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница

· 1987 г. - 1988 г. -ординатор във вътрешно отделение в Окръжна болница - Благоевград,

· съавтор при разработването на български електрокардиографи 1991 г.

· редактор на медицински списания,

· опит в ехокардиографията от 1989 г.

· кардиолог в Интензивно кардиологично отделение на Университетска болница ”Александровска”,

· кардиолог – консултант на МБАЛ “Майчин дом” – София,

.  участие в международни научни проучвания:

- Magnesium in coronaries (MAGIC) - провеждано от National Heart and Lung Institute,

- Hirulog and Early Reperfision/Occlusion - 2 (HERO-2),

- Efficacy and Safety of Oral Direct Thrombin Inhibitor Ximelagatran in Patients With Recent Myocardial Damage (ESTEEM),

- Enoxaparin and Thrombolysis Reperfusion for Acute Myocardial Infarction Treatment-Thrombolysis In Myocardial Infarction – Study 25 (EXTRACT TIMI 25),

- JUPITER, PLATO, SHIFT, 057, 068, RED-HF, ATLAS - фаза ІІ и фаза ІІІ, ROCKET HF,  RE DEEM и др.

 

Преподавателска дейност:

· Студентско обучение: провеждане на практически занимания от 1988 г., лекции по вътрешни болести за медицински сестри и акушерки

· Обучение на стажант – лекари,

· Курсове СДК - практически и тематични занятия от 1996 г. лекции в Основен курс по кардиология

· Индивидуално обучение: лекари в подготовка за вътрешни болести и кардиология.

· Преподавател в курсовете за обучение на лекари по обща медицина.

 

Contact:

Assoc. Prof. Sotir Marchev, MD, PhD, DSc, FESC
Executive Director of Bulgarian Cardiac Institute
Associate Professor at Medical University - Pleven
5800 Pleven, Bulgaria
91 Vladimir Vazov Str.
Fax +359 64 80 17 51
E-mail: sotir@4xm.com
Personal Web: www.4xm.com
Facebook: www.facebook.com/sotir.marchev
Linkedin: http://bg.linkedin.com/in/sotir