В прекордиалните отвеждания са налице белези за деснокамерна хипертрофия, а от периферните се установява патологично лява електрическа ос - тоест касае се за двукамерна хипертрофия. Налице е и предсърдно мъждене.

Това е ехокардиографски образ на същата пациентка - двукамерна хипертрофия. Понеже тя никога не е имала повишено артериално налягане се реши, че се касае за хипертрофична кардиомиопатия.

За повече подробности вижте "Как се разчита електрокардиограма" от д-р Сотир Марчев, ІІІ-то издание, издателство "4 х М" , София, стр. 80