Епидемия от заушка

В страната започна епидемия от заушка, като заболелите са на възраст от 16 до 30 години. Причина за разпространението на паротита в посочената възрастова група е липсата на имунизация -  от 1982 до1986 г. паротитната имунизация в България е била прекратена поради съмнения в ефективността на ползваната тогава българска ваксина. От 1986 г. се ползва ваксина, произведена в бившия СССР, но случаи на паротит се установяват и сред имунизираните с нея. От 1992 г. вече у нас е въведена високоефективна тройна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, а от 2001 г. се прави и реимунизация на 12-годишните. Счита се, че тази група е максимално защитена и сред нея не са регистрирани заболявания.

Анализът на епидемиологичната ситуация дава основание да се предположи, че започналото повишаване на заболяемостта ще продължи, като най-засегнатите отново ще бъдат 17- до 25-30 годишните. Последната епидемия от паротит в България е регистрирана в периода 1997-1999 г., когато са заболели над 40 000 души.

В повечето случаи паротитът преминава сравнително леко, за до 12 дни, без остатъчни явления. Макар и рядко, се развиват усложнения, като серозен менингит, орхит (възпаление на тестисите) при мъжете, панкреатит (възпаление на задстомашната жлеза).

При липса на имунизация, се препоръчва да се избягват контактите с лица със симптоми на заболяването (подуване на едната или двете задушни слюнчени жлези). В случай на поява на симптоми е препоръчително ранно търсене на лекарска помощ. Самолечението и използването на антибиотици се неефективни и увеличават риска от развитие на усложнения.

Не означават ли тези факти, че трябва да се направи повторна имунизация?  Тя е абсолютно необходима и в някои страни дори е започнала. Но по време на епидемия по правило реимунизации не се правят. Това е основен принцип в епидемиологията. Защото никой не може да знае дали в момента на имунизацията детето или младият човек не са били в контакт с вирусоносител, дали не се намират в инкубационен период и няма ли много скоро да се разболеят. В подобен случай ваксината ще нанесе повече вреда, отколкото полза. В Министерството на здравеопазването имат готовност за реимунизация, но едва след като премине епидемичната вълна. Кога? Смята се, че заушката е сезонно заболяване -  разгарът й е от октомври до май.

Инкубационният й период е 15 до 21 дни. Най-характерният й признак - подуването на слюнчените жлези пред ухото, се проявява до няколко часа. Болестта започва с покачване на температурата до 38оС и по-рядко повече. Отначало се подува само едната жлеза, а след ден-два - и втората. Понякога се засягат и жлезите под челюстта и брадичката и отокът е от ухо до ухо. Характерно е, че кожата над жлезите не е зачервена.

 При локализация в централната нервна система - главния и гръбначния мозък, се развива заушков менингит с типичната картина на болестта: висока температура, главоболие и менингиален синдром. Този менингит е доброкачествен и обикновено преминава без последици. Когато обаче се касае за заушков енцефалит, положението е сериозно и прогнозата не е добра. За щастие такива случаи са извънредно редки. Не бива да се подценява локализацията на вируса в тестисите - т. нар. заушков орхит. Тя е опасна за момчета в пубертетна и по-голяма възраст. В около 1/3 от тях поради увреждане на тъканта, произвеждаща сперматозоиди, се стига до мъжки стерилитет по-късно.

При локализация в панкреаса се развива заушков панкреатит с доста тежко състояние. От болестта се оздравява, макар че в редки случаи тя става причина за поява на диабет у тези болни.

Върху заушковия вирус не действа нищо. Лечението е симптоматично с антипиретици, по-големи дози витамини, особено вит. С. и загреваещи компреси върху отока. Най-важното е: постелен режим поне една седмица докато подуването изчезне напълно. Това е абсолютно необходимо за младежите и е единственото предпазно средство да не развият орхит. В класическия си вид, без други локализации, от заушка се оздравява за 5 до 12 дни.

В миналото се правеха компреси от счукани маслини без костилките.  Но този лек много цапа кожата и дрехите и затова се препоръчва обикновен загреваещ компрес, който има същият ефект.