Мигрената в някои хора се дължи на сърдечен дефект

 

Мигрената е силно главоболие, при което обикновено болката в главата пулсира като сърцето. Често обхваща само половината глава. Знаем че се дължи на повишено ниво на 5-хидрокситриптамин. Той причинява свиване (спазъм) на мозъчните съдове. Затова основните лекарства за мигрена блокират 5-хидрокситриптамина. Той се отделя от тромбоцитите (кръвните плочици), когато се активират. Затова за лечение се използва и аспирин, който пречи на активирането на тромбоцитите. Това активиране обикновено става във венозните съдове. Отделеният 5-хидрокситриптамин обикновено се разгражда в белия дроб на здравите хора. В тях кръвта от вените през дясната половина на сърцето отива в белия дроб.

Някои хора обаче имат сърдечен дефект – отворен форамен овале. Това е отвор, които е нужен за кръвоснабдяването на бебето в корема на майката, но след раждането от него няма нужда и той обикновено се затваря. В някои хора този ембрионален отвор остава отворен. Това позволява 5-хидрокситриптамина, отделен във венозните съдове, през този отвор да премине от дясната половина на сърцето в лявата и да достигне директно до мозъчното кръвообръщение, заобикаляйки белия дроб, където той би бил разграден.

При болни с тежка мигрена, която не може да се овладее с лекарства, се опитва затваряне на този форамен овале. Прави се без сърдечна операция чрез специално устройство („сгъваема запушалка”), което се вкарва в болестния сърдечен отвор чрез катетър (дълго „жило”) през периферните съдове. Тази процедура често води до изчезване на мигрената.