Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Роженският манастир е един от средновековните български манастири  - основан е през 890 година.(снимка на д-р Красимир Левентиев).

 

Пясъчните пирамиди при Рожен (над Мелник).

Кордопуловата къща в Мелник е построена през 1754 година.