МАРЧЕВ: МУЛТИМЕДИЙНА МЕДИЦИНА (4хМ)

Начало, Предстоящи медицински събития, Здравословен живот, Медицински вицове, Медицински цитати, Медицински сайтове, Медицински закони, Лекарствата у нас, Медицински новини, Актуалните български адреси на ехо фирмите, Списък и телефони на инвазивните кардиологии в България, Видеозаписи с д-р Сотир Марчев, Снимки от медици, Безплатна медицинска библиотека

 

Безплатен медицински софтуер

Библиотеката се попълва в момента. Можете да изпратите по e-mail Ваш медицински софтуер, ако желаете да го споделите безплатно!

 

Програма за изчисляване на нормалните сърдечни ехокардиографски размери в деца от д-р Ленко Михов

Обучаваща ехокардиографска програма за разпознаване нарушенията на кинетиката

Програма за проследяване на пациенти в проспективни клинични проучвания от д-р Ленко Михов