МАРЧЕВ: МУЛТИМЕДИЙНА МЕДИЦИНА (4хМ)

Начало, Предстоящи медицински събития, Здравословен живот, Медицински вицове, Медицински цитати, Медицински сайтове, Медицински закони, Лекарствата у нас, Медицински новини, Ехокардиография, Актуалните български адреси на ехо фирмите, Списък и телефони на инвазивните кардиологии в България, Видеозаписи с доц. Сотир Марчев, Снимки от медици, Безплатна медицинска библиотека

 

Безплатна медицинска библиотека

 

Библиотеката се попълва в момента. Можете да изпратите по e-mail Ваши публикации, ако желаете да ги споделите безплатно!

Медицински книги и брошури:

SELECTA MEDICAMENTORUM (2017) проф. Иван Ламбев – 806 стр. А4

ЕЛЕКТРОНЕН ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК (2017) проф. Иван Ламбев – 273 стр. А4

Левокамерна функция и дисфункция - какво ново?
брошура от доц. Сотир Марчев (
pdf файл, 626 kB)
Брошурата е налична и като луксозно отпечатано издание - четирицветен печат на гланцова хартия

Стандартни оперативни процедури  в кардиологията
(книга в пълен текст)

Сборник от протоколи за клинично поведение в спешната медицина

Безплатен учебник (на английски) за трансрадиална сърдечна катетеризация. На въпроса с йероглифи чукнете левия бутон (което означава, че не искате да си инсталирате корейски шрифт за сайта).

Интензивна терапия при вътрешни болести
от Никола Иванов, Николай Колев

Неотложна и спешна медицинска помощ при остри отравяния
от Анета Хубенова

От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално значими заболявания в ежедневната практика. Профилактика, диагностика, терапия, актуални проблеми. Под редакцията на акад. Илия Томов и доц. Нина Гочева.

 

Медицински статии:

Иванова А., Марчев С., Веков Т. Портативни ехографски устройства с размер на смартфон – новият стетоскоп в клиничната практика? Диагностичен и терапевтичен ултразвук 2013; 2-3: 60-65

Петрова Д, Марчев С., Кузманов Б. Алкохолна септална аблация при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия. Българска кардиология 2013 г. бр. 2, том XIX, стр. 18-25

Марчев С., Хипогликемия и сърдечносъдови заболявания. Доктор D. 2013 г. бр. 2 (62), стр. 23-26

Марчев С., Ал. Чирков, Вл. Овчаров. Сърцето – хармония между структура и функция. Мединфо. 2007 г. бр. 1, стр. 28-29

Марчев С., Ч. Панайотов, З. Кунева. Възходът на сартаните. Мединфо. 2006 г. бр. 9, стр. 25-26

Европейски ръководства по кардиология (превод на български на списание "Българска кардиология")

Миокарден инфаркт със ST - елевация

Остра сърдечна недостатъчност

Пулмонална артериална хипертония

Синкоп

Внезапна сърдечна смърт

Надкамерни аритмии

Хипертрофична кардиомиопатия

АСЕ-инхибитори

 

Български медицински статии в чужди списания:

Rossen Petkov et al., A case of sternal involvement in an early relapse of hodgkin disease verified with ultrasound guided core needle biopsy, European Journal of Radiology Extra (2006), doi:10.1016/j.ejrex.2006.08.001

A. Nossikoff et al. Transthoracic Echocardiography Of Hodgkin Lymphoma In The Upper Anterior Mediastinum Causing Compression Of The Great Vessels. Eur Heart J 26, 2005, 2643.

С. Марчев, Т. Веков. Рациональная фармакотерапия при кардиомиопатии Такоцубо. РФК 2012;8(6): 777-780

Български участия в Международни медицински конгреси:

Acute Cardiac Care 2011  - конгрес на Работната група по спешна кардиология на Европейското кардиологично дружество - постер "Can a 48-year-old man have TakoTsubo cardiomyopathy?

Marchev S, et al. Hypertensive left ventricle – different remodelling – different longitudinal function. ESC Congress 2004, Munich, Germany, 28 August – 1 September 2004.

Marchev S et al. Coronary angioplasty abolishes postsystolic shortening in stable angina pectoris. EUROECHO 7, the Seventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Barcelona, Spain, 3-6 December 2003. European Journal of Echocardiography. 2003. Vol 4: S1 (abstr.)

Nossikoff A. et al. Echocardiographic assessment of the left ventricular global wall motion score in patients with acute myocardial infarction and primary PTCA: two different designs and their relation to reperfusion. Euroecho 8, Athens, Greece. December 1-4, 2004. Published in European Journal of Echocardiography suppl. 1, 2004.

R. Petkov et al. Retrospective search for cardiac involvement in 368 patients with echinococcosys - echocardiographic features. Еuroecho 9, Florence, Italy. December 7-10, 2005. Published in European Journal of Echocardiography suppl. 1, 2005.

 R. Petkov, A. Nossikoff. TDI velocities of tricuspid annulus are lower in patients with pulmonary embolism compared with healthy controls. Euroecho 10, Prague, Czech Republic

На завършилото ЕвроЕхо 2010 в Копенхаген, дания имаше 6 български постера:

E. Kinova, N. Zlatareva, A. Goudev. Speckle Tracking echocardiography in routine examination of patients after myocardial infarction

B. Krastev, E. Kinova, N. Zlatareva, A. Goudev.Early detection of chemotherapy-related cardiotoxicity

Katova T, Simova I, Nesheva A, Hristova K, Kostova V et al. Echocardiographic predictors of perioperative atrial fibrillation

K . Hristova, Tz. Katova, V. Kostova et al. Assessing of myocardial atrial deformations in CABG patients as рredictor of perioperative cardiac arrhythmia.

K. Hristova, Tz. Katova, J. D’ Hooge. New Echocardiographic Parameters of Global and Regional Left Ventricular Function in Patients with ST- segment Elevation Acute Myocardial Infarction

K. Hristova, A. La Gerche, Tz. Katova et al. The Impact of Arterial Hypertension on Right Ventricular Deformation

 

Популярни медицински статии:

e-vestnik.bg

e-vestnik

Провокират ли противозачатъчните хапчета тромбоза, инфаркт и eпилепсия

Лятна профилактика за вътрешния климатик

Първият месец след миокарден инфаркт изневярата е нежелателна

 

Лекарства

Lorista H, Tenox, Vasilip, Verogalid ER, Presid, Simgal, Lisinopril, Индапамид, Метформин, Правастатин, Изосорбит мононитрат, Пропранолол, Altiazem, Renovia,Nebilet, Corvitol, L-Thyroxin, Berlipril Maninil 3,5 mg, Maninil 5 mg, Siofor, Lanitop Превключване между бета - блокери, Dilatrend, Rapilisin, Tamiflu, Tamifluпри птичи грип.

Файлове за сваляне (download)

Бланки:  Ехокардиографски фиш (в pdf формат),  Бланка за попълване резултата от ЕКГ-тест с натоварване на тредмил (в pdf формат); Нормативни документи:   Актуализираната наредба 29 за дейността на болниците Наредба № 31 за определяне на правилата за добра клинична практика, относно реда за провеждане на клинични проучвания, Старата  наредба 31 за следдипломното медицинско обучение  Word формат), Новата наредба 34 за придобиване на специалност в здравеопазването, Регистър на лечебните заведения у нас към 1 януари 2008 г. - файл на Excel, Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване"

Електронен репозиториум на Централната Медицинска Библиотека

Ръководства за ехокардиографи:

Много често ни се налага да работим на случаен ехокардиограф, чието ръководство за употреба обикновено липсва. Затова тук започвам да събирам упътвания за работа с различни модели ехографи. Ако разполагате с други такива, може да ги изпратите да ги публикуваме.

Ръководство за работа със SonoScape 5000 (на английски)

Ръководства за работа с Aloka Alpha 6: How to Use (volume 1/2), How to Use (volume 2/2), Measurement (volume 1/2), Measurement (volume 2/2) (всичките на английски)

Ръководства за работа с Philips Sonos 7500/5500: Основни функции, Измервания, Акустична Квантификация, Акустична денситометрия, Цифров интерфейс,Аудио тур в mp3 формат; Live 3D (всичките на английски)

Ръководство за работа с Chison i7

  Медицински списания:

Списание MD предлага безплатно в Интернет пълния текст на всичките си статия за всичките си години досега

MedInfo

Кардио D и Доктор D

Американското списание New England Journal of Medicine дава пълен безплатен достъп (full text) до всичките си статии на всеки, който се свързва от компютър в България

Британското Heart

Списанието Circulation дават пълен безплатен достъп (full text) до всичките си статии, по-стари от 1 година на всеки по света

Американското правителство финансира свободен достъп на всеки до резюметата  на всички медицински статии чрез  Medline

Medscape е  любим източник на медицинска информация за специалисти

 

Безплатен медицински софтуер

Библиотеката се попълва в момента. Можете да изпратите по e-mail Ваш медицински софтуер, ако желаете да го споделите безплатно!

Програма за изчисляване на нормалните сърдечни ехокардиографски размери в деца от д-р Ленко Михов

Обучаваща ехокардиографска програма за разпознаване нарушенията на кинетиката

Програма за проследяване на пациенти в проспективни клинични проучвания от д-р Ленко Михов

 

Комитет по Медицинско образование към Асоциацията на Студентите по Медицина в България