Книгопис

Навсякъде, където източника е преведен на български или руски, е цитиран превода, поради по-лесната му достъпност у нас.

 

1. М. Апостолов, В. Василев. Нов превод и тълкувание на Хипократовата клетва. Съвременна медицина, бр 3-4, 1992, София, стр 47-50

2. Фернанду Намора. Богове и демони на медицината. Медицина и физкултура, София, 1983. Превод от португалски д-р Буря Димитрова, Сидония Пожарлиева

3. М. Аргайл, М. Хендерсън. Анатомия на човешките взаимоотношения. София, Наука и изкуство, 1989 г. Стр. 326-329. Превод от английски Александър Маринов

4. Дейл Карнеги. Как да печелим приятели и да влияем на хората.

5. Коста Заимов. Психологичният климат на лечебния процес. Tribuna MEDICA, 9-10, 1990

6. Зигмунд Фройд. Въведение в психоанализата. Наука и изкуство, София, 1990, превод от немски Маргарита Дилова, стр. 247-8

7. Габриел Гарсия Маркес. Любов по време на холера. Народна култура, София, 1987 г. Превела от испански Тамара Такова

8. Fahy T, Fisher N. Sexual contact between doctors and patients. British Medical Journal, Vol 304, p 1519-20, 1992

9. Henry MC, Stapleton ER. EMS: Prehospital Care. W.B. Saunders Company, 1992

10. Л. Виле, М. Обладен. Интензивни грижи за новороденото. Медицина и физкултура, София, 1986 г.

11. Аллан Пиз. Язык жестов. Что могут рассказать о характере и мыслях человека его жесты. Прев. от англ. Воронеж, НПО "Модэк", 1992.

12. Толя Стоицова. И усмивката може да бъде заповед. ИКО-Интелект, София, 1992

13. Eugene Braunwald. Heart Disease, A Textbook of Cardiovascular Medicine. 4th edition. W. B. Saunders Company, 1992

14. Hampton JR, Harrison MJC, Mitchell JRA, Prichard JS, Segmour C. Relative contribution of history-taking, physical examination, and laboratory investigation to diagnosis and management of medical outpatients. BMJ, 2: 486-489, 1975

15. Диференциална диагноза на вътрешните болести. Ред. В. Зигенталер. 16-о преработено издание. Прев. от немски. Медицина и физкултура, София, 1993

16. Ст. Киркович. Пропедевтика на вътрешните болести. 6-то издание. Наука и изкуство, София, 1950

17. От симптома към диагнозата. Ред. проф. д-р В. Хадорн, проф. д-р Н. Цьолнер. 7-о издание. Медицина и физкултура, София, 1982

18. Карл Дж. Пауэрстейн. Общие соображения и методы. В: Гинекологические нарушения. Диференциальная диагностика и терапия. Ред. К. Дж. Пауэрстейн. Превод от английски. Москва, Медицина, 1985

19. Диагностичният процес. Ред. З. Кръстев, Т. Шипков. Медицина и физкултура, София, 1992

20. M. Ферстрате, Ж. Фермилен. Тромбозы. Превод от англ. Москва, Медицина, 1986.

21. Марчев С, Ил. Томов. Лечение с нитрати. Quintesens Interna, 1993, бр 4 и 5.

22. Марчев С. Търновска Р. Иванова Р. Бянов К. Томов Ил. Болести, имитиращи дисекация на аортата; IV Национална конференция по кардиология, 9-10 юни 1990, София

23. Sapira, Joseph D. The art and science of bedside diagnosis. Urban & Schwarzenberg, 1990

24. Стенокардия. Ред Д. Джулиян. превод от английски на руски. Москва, "Медицина," 1980

25. С. Марчев. Как се преслушва сърце, бял дроб и корем. София, 1993

26. С. Марчев. Как се разчита електрокардиограма. София, 1994

27. С. Марчев. Как се разчита рентгенография на сърце и бял дроб. София, 1994

28. Ян Хорни. Малък диференциално диагностичен компендиум. Прев. от немски. София, Медицина и физкултура, 1994

29. В. Гейне, В. Пленерт, И. Рихтер. Лабораторная диагностика в детском возрасте. Прев. от немски. Москва, Медицина, 1982

30. N. Talley, N. Joseph, S. O'Connor. Clinical Examination. A Guide to Physical Diagnosis. MacLennon&PettyPty Limited, Artarmon, 1989

31. M. Swash, S. Mason. Hutchinson's Clinical Methods. Bailliere Tindal, 1984

32. Херман Хесе. Игра на стъклени перли. Народна култура, София, 1980. Превела от немски Недялка Попова