МАРЧЕВ: МУЛТИМЕДИЙНА МЕДИЦИНА (4хМ)

Начало, Предстоящи медицински събития, Здравословен живот, Медицински вицове, Медицински цитати, Медицински сайтове, Медицински закони, Лекарствата у нас, Медицински новини, Актуалните български адреси на ехо фирмите, Списък и телефони на инвазивните кардиологии в България, Видеозаписи с д-р Сотир Марчев

Новият имунизационен календар (от 1 април 2010 г.):

От 01.04.2010г.  през 2-я, 3-я и 4-я месец се поставят комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние.

НАВЪРШЕНА ВЪЗРАСТ

ИМУНИЗАЦИЯ

ВАКСИНА

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит В (I прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина - Engerix

Мускулно – 0,5 мл

От 48 час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина BCG vaccine

Вътрекожно – 0,1 мл

Първи месец

Имунизация против хепатит В (II прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина - Euvax

Мускулно – 0,5 мл

Втори месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В - Pentaxim

Мускулно – 0,5 мл

 

Имунизация против пневмококи (I прием)

Конюгирана пневмококова ваксина - Prevenar

Мускулно – 0,5 мл

Трети месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В - Pentaxim

Мускулно – 0,5 мл

 

Имунизация против пневмококи (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина - Prevenar

Мускулно – 0,5 мл

Четвърти месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (III прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В - Pentaxim

Мускулно – 0,5 мл

 

Имунизация против пневмококи (III прием)

Конюгирана пневмококова ваксина - Prevenar

Мускулно – 0,5 мл

Шести месец

Имунизация против хепатит В (III
прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина - Euvax

Мускулно – 0,5 мл

Седми месец

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират.

БЦЖ ваксина - BCG vaccine

Вътрекожно – 0,1 мл

Дванадесет месеца

Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 мессеца след III–тия прием (IV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина - Prevenar

Мускулно – 0,5 мл

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола - Priorix

Мускулно – 0,5 мл

Шестнадесет месеца – не по-рано от една година след третия прием

Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В - Pentaxim

Мускулно – 0,5 мл

Шест години

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш (V прием)

Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина - Tetraxim

Мускулно – 0,5 мл

Седем години

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту

БЦЖ ваксина - BCG vaccine

Вътрекожно – 0,1 мл

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту

БЦЖ ваксина - BCG vaccine

Вътрекожно – 0,1 мл

Дванадесет години

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола

Реимунизация против тетанус и дифтерия

Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола - Priorix

Тд ваксина - Tetadif

Мускулно – 0,5 мл

Мускулно – 0,5 мл

Седемнадесет години

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

Реимунизация против тетанус и дифтерия.

БЦЖ ваксина - BCG vaccine

Тд ваксина - Tetadif

Вътрекожно – 0,1 мл

Мускулно – 0,5 мл

От 25-тата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

Тд ваксина - Tetadif

Мускулно – 0,5 мл

 

Старият имунизационен календар (до 1 април 2010 г.):

Отбележете си тази страница (натиснете Ctrl - D)