Хомеопатия

Хомеопатията е метод на лекарствено лечение, вид алтернативна медицина, създаден от немския лекар Ханс-Кристиян Самуел Ханеман през 18 век.  През 19 век този метод е бил много популярен – напремер тогава 15% от американските лекари са били хомеопати.

Принципът при хомеопатията е лекуване на подобното с подобно (Simila similibus currentur). Това разбиране е известно като закон на подобието. На пациентите, които имат определени симптоми се дава в малки дози лекарство, което при здрави хора предизвиква симптоми, подобни на тяхното страдание. Например при реактиевен артрит (възпаление на става) с розовочервен оток на кожата, лекарите-хомеопати могат да назначат пчелна отрова в изключително малко количество. Известно е, че ако човек го ухапе пчела се получава розовочервен оток на мястото на ухапване. Затова може да се каже, че пчелната отрова оказва върху човека ефект, подобен на симптомите на реактивен артрит. Лекарствата се дават в изключително малки дози. Затова сред лаиците "хомеопатичен" често е синоним на "минимален, много малък, нищожен". Както се вижда, терминът означава нещо съвсем различно - "подобно страдание". Наименованието идва от гръцкото хомиус (όμοιος, hómoios ), означаващо подобен и патос (πάθος, páthos) - страдащ.

Хомеопатичните лекарства се произвеждат чрез разреждане във вода. След като в контролирани условия се приготви изходната субстанция за хомеопатичното лекарство - сок от съответната билка, химическа сол, лекарство, биологична субстанция, тя се разрежда серийно в разтвор от дестилирана вода и спирт. Обикновено се разрежда няколко пъти в съотношение 1:100, което се означава на флакона с буквите "СН", което означава "центезимал по Ханеман". Еднократното разреждане в съотношение 1:100 е 1CH. След това от 1CH се взема малко разтвор (обикновено една капка) и се разрежда още веднъж в с 99 части разтворител, т.е. в съотношение 1:100. Така се стига до разреждането 2CH. От 2CH се взема една част и се разрежда в 99 части разтворител - получава се 3СН, което е разреждане в съотношение 1:1 000 000. По този начин продължават серийни разреждания, наричани на професионален език "титриране". Това титриране обикновено продължава до 30СН, но някои школи прилагат хомеопатични лекарства разредени по този начин 200, 1000 и повече пъти. След тези разреждания на практика няма никакви молекули от разтворената субстанция в лекарството. Поради това хомеопатите смятат че лечебния ефект на разтвора се дължи на „памет на водата” за това, че по-рано е била в досег с молекулите на лекарството.

Днес хомеопатията е загубила позиции спрямо миналото. Американските регулаторни органи – Food and Drug Administration (FDA) не признават  хомеопатичните лекарства; Европейското и американските кардиологични дружества не препоръчват никоя сърдечно – съдова болест на бъде лекувана хомеопатично.

Въпреки това хомеопатията продължава  да съществува защото нейните „лекарства” са на практика безвредни – не съдържат нищо. Тоест днес можем да гледаме на хомеопатията като на психотерапия. А препоръките на лекарите хомеопати за живот на чист въздух, диета, упражнения са определено полезни.