Пилешкия Грип (INFLUENZA AVIAIRE)

 

Пилешкият грип е инфекция, дължаща се на вирус от фамилията на Оrthomyxoviridae които включват няколко подвида, от които е и influenzavirus A.Последният е разделен на подтипове, между които са H-5 и H-7. Тази инфекция може да засегне почти всички видове диви или домашни птици.Тя може да бъде много заразна, най-вече при пилетата и пуйките и е жъзможно да доведе до изключително висока смъртност сред тези видове. Вирусът influenza aviaire може, евентуално, да зарази и други животински видове като свинята и/или други бозайници. Вирусът на пилешкия грип, в случаите когато щамът е високо патогенен, може да се предаде по изключение и на човека, както това вече беше наблюдавано за вируса influenza A/H5N1 в Хонг Конг през 1997 и през февруари 2003 или, по-скоро, във Виетнам където огнищата на вируса са наблюдавани в края на 2003г.Случаи н апредаване на вируса influenza A/H7N7 са били наблюдавани в Холандия през пролетта на 2003г. Предаването на вируса се извършва по въздушно-капков път и чрез чести контакти с отходните продукти на заразените животни.Предаването на пилешкия грип на човек вече заразен с вируса на грип(характерен за хората) рискува да предизвика обмен на генетичен материал между двата вируса, което може да доведе до появята на нов щам на вируса, който да се адаптира по-лесно към човека. Този механизъм би улеснил предаването на новия вид вирус между хората, което от своя страна, би довело до появата на епидемия, както това се е случвало в миналото.Всяко новооткрито огнище на пилешкия грип из исква предприеменето от санитарните власти на засегнатите страни на мерки, които имат за цел да предотвратят всякакво излагане на вируса и да изкоренят болестта. Стратегиите за борба срещу influenza aviaire са базирани наи-вече на диагностиката, образованието, карантината и ограничаването отглеждането на животни (политика на масово избиване на засегнатите животни).

-Случаи на пилешки грип от края на 2003/началото на 2004г. в източна и югоизточна Азия Огнища на virus influenza A/H5/N1 са регистрирани в Южна Корея, във Виетнам и в Япония. Случаи на заразяване с пилешки грип на човек са били потвърдени в Северен Виетнам. Мерки за масирано избиване на птици са били предприети от местните власти. СЗО (Световната Здравна Организация) изиска засилен контрол на животинските болести и на респираторните патологии при човека в тези региони.

 

Източник: Министерство на Здравеопазването на Франция

 

Превод от френски:Ралица Пейчева- студент по медицина към Медицински Факултет Стара Загора