Eвропейска диплома по ехокардиография

 

 

 

По време на всяко ЕвроЕхо  се провежда изпит за европейска диплома по ехокардиография (Accreditation in Adult Transthoracic Echocardiography от Европейската Асоциация по Ехокардиография.  За информация вижте страницата на Европейското кардиологично дружество на адрес http://www.escardio.org/