От 6 до 9 май 2004 г. се проведе:

Това е корицата на американското списание с резюметата от конгреса с първото българско представяне на световен конгрес по ехокардиография: