На Euroecho 7 в Барселона бе отбелязано българско участие.Това е корицата на European  Journal of  Echocardiography от декември  2003 г. в което е статистиката и резюметата.