Д-р Сотир Марчев

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

второ преработено и допълнено издание

София, 1999 г.

Някои точки от съдържанието:

Стъпка 1. Име и дата 5

Стъпка 2. Контролен миливолт 6

Справка I: Елементи на електрокардиограмата 7

Стъпка 3. Синусов ритъм 9

Стъпка 4. Сърдечна честота 10

Стъпка 5. Eлектрическа ос 17

Стъпка 6. Волтаж 22

Как се прави електрокардиограма 24

Как не се прави електрокардиограма 27

Различният смисъл на различните отвеждания 28

Стъпка 7. P-вълна 32

Нормалната Р-вълна 32

Уголемяване на предсърдията 34

Видове Р-вълни 36

Стъпка 8.PQ-интервал 44

Синдроми на преждевременно възбуждане на камерите 45

Атрио-вентрикуларни (АV) блокове 48

Пейсмейкъри 55

Сино-атриални блокове 60

Стъпка 9. QRS-комплекс 63

9.1. Нормалният QRS-комплекс 64

Ротация по и обратно на часовниковата стрелка 72

9.2.1. Хипертрофия на камерите 74

9.2.2. Вътрекамерни блокове 84

Десен бедрен блок 85

Ляв бедрен блок 87

Неспецифичен вътрекамерен блок 90

Ляв преден фасцикуларен блок 92

Ляв заден фасцикуларен блок 93

Десен бедрен блок с ляв преден фасцикуларен блок 95

Десен бедрен блок с ляв заден фасцикуларен блок 96

9.2.3. Миокарден инфаркт 97

Норми за Q-зъбеца 97

ЕКГ промени 98

Локализация на миокардния инфаркт 100

Възникване на ЕКГ промените 103

Non-Q-миокарден инфаркт 106

Миокарден инфаркт и десен бедрен блок 107

Миокарден инфаркт и ляв бедрен блок 107

Справка VII: Права и обратна задача на електрокардиографията 108

АV блокове при миокарден инфаркт 109

Инфаркт на дясната камера 112

9.3. Ритъмни нарушения 114

Механизми 114

Видове 115

Надкамерни екстрасистоли 118

Камерни екстрасистоли 124

Диференциална диагноза на широките екстрасистоли 126

Парасистоли 127

Надкамерни тахикардии 129

Камерни тахикардии 133

Диференциална диагноза на тахикардиите с широк QRS-комплекс 134

Предсърдно трептене 137

Камерно трептене 139

Предсърдно мъждене 140

Камерно мъждене 143

Асистолия 144

Ритъмни нарушения при WPW-синдром 144

Синдром на болния синусов възел 147

Стъпка 10. ST-сегмент и Т-вълна 148

QT-интервал 149

Перикардит 151

Електролитни нарушения 153

Синдром на ранна реполяризация 154

Дигиталисов ефект 154

Белодробна тромбемболия 156

Езофагеална електрокардиография 158

Кардиоверзия и дефибрилация 160

Погасяваща електрокардиостимулация 167

Имплантируеми кардиовертер – дефибрилатори 169

Работна проба 171

Холтер ЕКГ 200

Вариабилност на сърдечната честота 210

Сигнал – осреднена електрокардиография 229

Дисперсия на QT-интервала 233

Барорефлексна чувствителност 236