Заглавие: Електрокардиография

Автор: д-р Сотир Марчев

Издание: второ преработено и допълнено

Година на издаване: 1999 год.

Обем: 220 стр. Формат: 14 x 21 см.

Цена: - изчерпана от продажба

Описание: Това е медицинско ръководство за лекари, студенти по медицина и всички интересуващи се от електрокардиография. Книгата започва от основните принципи и достига до тънкостите. Затова е подходяща и за начинаещи, и за лекари с опит. Целта й е да Ви научи да разчитате електрокардиограми. Първото й издание, посветено на стандартната 12-канална електрокардиограма, бе през 1993 г. под името "Как се разчита електрокардиограма". То стана едно от най-търсените медицински ръководства у нас. В това второ издание са добавени новите ЕКГ методи: Холтер ЕКГ, работна проба, вариабилност на сърдечната честота, късни потенциали, QT-дисперсия, езофагеална електрокардиограма и мн. други. Подробно са описани и новите лечебни въздействия: кардиоверзия и дефибрилация, пейсмейкъри, погасяваща електрокардиостимулация, имплантируеми кардиовертер - дефибрилатори и др.

Чукнете тук за съдържанието.

Отбележете си тази страница (натиснете Ctrl - D). 

Ако искате да получавате съобщения при следващи издания от д-р Сотир Марчев, просто пратете e-mail.