Първите българи с европейска диплома по ехокардиография

След теоретичен и практичен изпит в Барселона, Испания по време на Евроехо 7 през декември 2003 г. и след попълване на последващата документация, вече двама българи - д- Вера Йотова (Национална кардиологична болница, София) и д-р Сотир Марчев (Пета МБАЛ -  София) имат европейска диплома по ехокардиография.

През 2006 г. и д-р Александър Носиков премина изпита и получи европейска диплома по ехокардиография.