Заглавие: Аускултация на сърце

Автор: д-р Сотир Марчев

Продължителност: 55 мин.

Лента: BASF

Запис: в България

Описание: Това е медицинска аудиокасета, целяща да Ви научи да преслушвате сърце. За всяка болест има първо обяснение на български какво се чува, след това запис на съответния шум, после следващата болест и т.н. Лента BASF, запис в България, система Dolby B.

Съдържание на аудиокасетата:

1. Увод; 2. Митрална стеноза; 3. Принципи на аускултацията; 4. Раздвояване на сърдечните тонове; 5. Втори сърдечен тон; 6. Слушалката; 7. Митрална инсуфициенция; 8. Аортна стеноза; 9. Аортна регургитация; 10. Упражнения за самопроверка

Отговори на въпросите от аудиокасетата

Задача 1. Нормално раздвояване на втория сърдечен тон на аускултаторното място на пулмоналната клапа по време на вдишване.

Задача 2. Подчертаното раздвояване на втория тон при десен бедрен блок. Вторият тон е раздвоен и при вдишване и при издишване, като при вдишване е много повече.

Задача 3. Шумова находка при митрална инсуфициенция. Налице е високочестотен систолен духащ шум.

Задача 4. Шумова находка при тежка митрална инсуфициенция. Налице е систолен високочестотен духащ шум. След него е налице трети тон от тежката регургитация и след това се чува диастолен шум от релативна митрална стеноза.

Задача 5. Шумова находка дължаща се на пролапс на митралните платна. Налице е мезосистолен клик, последван от телесистолен шум.

Задача 6. Типичната класическа находка при митрална стеноза, с акцентуиран първи тон, тон на отваряне на митралната клапа, мезодиастолен и пресистолен шум. Диастолният шум донякъде маскира тона на отваряне

Задача 7. Шумова находка при аортна стеноза със систолен ромбовиден по форма шум и отслабен втори тон.

Задача 8. Шумова находка при аортна инсуфициенция с духащ диастолен декресчендо шум, започващ от акцентуиран втори тон.

Задача 9. Типичната находка при комбинацията на органична аортна стеноза и инсуфициенция. Чуват се груб систолен и високочестотен диастолен духащ шум, а вторият тон е отслабен.

 

Ако искате да получавате съобщения при следващи издания от д-р Сотир Марчев, просто пратете e-mail.