Чукнете тук за още информация

Червеният кръг в центъра показва Клиниката по кардиология, намираща се в сградата на ІІ-ра хирургия, на партера.