Bookmarks

Български здравни организации: Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България

Чужди здравни организации: European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association

Ехокардиография: American Society of Echocardiography, Echocardiography Database, Yahoo! Groups, www.ardms.org , www.ecocardiografia.info

Справки за лекарства: Drug Information by RxList - Fuzzy Search Brand Generic Cross Index

Медицински статии: Medline

Общи: Времето, Долара, Еврото, Фото