Заглавие: Как се преслушва сърце, бял дроб и корем

Автор: д-р Сотир Марчев

Издание: второ преработено и допълнено

Обем: 136 стр. Формат: 14 x 21 см.

Книгата е изчерпана от продажба. В бъдеще предстои ново издание.

Описание: Книгата е посветена на старите лекари, с надеждата, че тяхните методи, няма да бъдат забравени. Започва от основните принципи и достига до тънкостите. Така е подходяща и за начинаещи, и за хора с опит. Първото й издание доби широка популярност у нас. Това е второ преработено и допълнено издание, което е придружено от две аудиокасети - едната за преслушване на сърце, а другата на бял дроб. Книгата и всяка от двете аудиокасети се продават по отделно и независимо една от друга. В книгата има графични изображения на шумовете, записани върху аудиокасетите. В това второ издание е добавена и глава, посветена на правилното измерване на артериалното налягане.

Ако искате да получавате съобщения при следващи издания от д-р Сотир Марчев, просто пратете e-mail.