Сотир Марчев

Медицинска Академия, Клиника по кардиология

ръководител проф. Илия Томов, д.м.н.

член-кореспондент на БАН

 

КАК СЕ ОБЩУВА

КАК СЕ СНЕМА АНАМНЕЗА

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗА

С илюстрации, рисувани от автора

Първо издание

София, 1994

 

Книгата е предназначена за лекари, студенти и всички, които общуват с пациенти. Подходяща е и за начинаещи, и за лекари с опит.

В тази книга са събрани три части от поредицата ПЪТЯТ ДО ДИАГНОЗАТА на д-р Сотир Марчев. Останалите части (Как се преслушва сърце, бял дроб и корем; Как се разчита електрокардиограма; Как се разчита рентгенография на сърце и бял дроб) са издадени като отделни книги.

 

Dr. Sotir Marchev
THE WAY TO THE DIAGNOSIS
How to communicate
How to take history
How to make a diagnosis
Sofia, 1994

 

Всички права запазени. Без предварително писмено съгласие на автора не се разрешава превод на тази публикация или части от нея, нито нейното разпространение или възпроизвеждане с механични или електронни средства (включително фотокопиране, звуково записване и микрокопиране) или включване в система за информационни данни, вкл. в компютърна система.

Рецензент д-р Милен Василев

Отпечатано в България; ISBN 954-799-252-X

Copyright © Сотир Тодоров Марчев, 1994

 

ХИПОКРАТОВАТА КЛЕТВА

(около 400 години преди новата ера)

 

Кълна се в Аполон-лекар и Хигия, и Панакея, и всички богове и богини и, като правя всички свидетели, ще извърша поемането върху себе си тази клетва и този документ според способностите си и решението си.

Ще смятам като родител за мен обучавалия ме в това изкуство и ще споделям живота си с него, ако трябва и, ако е нуждаещ се, ще му сторя парична помощ и потомството от него ще считам като свои братя и ще обуча в това изкуство, ако поискат да го изучават, без възнаграждение и документ. Обучението и лекциите и цялото останало знание ще споделям със синовете му, както и с моите и с обучаващите се и учащите се с договор и далите клетва по лекарския закон, но никому другиму.

Към лекуващите се и към дошлите за помощ ще се отнасям според умението и решението (си и) ще действам при нещастие и неправда.

Не ще давам никому желаещ смъртоносна отрова, нито ще го напътствам с такъв съвет. Също така не ще давам на никоя жена песарий за помятане и чист и благочестив ще запазвам живота и изкуството си.

Нито ще режа страдащите от каменна болест и ще отстъпвам (това) на хора опитни в това.

В колкото и домове да вляза, ще отивам заради нуждаещите се от помощ, бидейки извън всяка неправда (и) всяка друга поквара и любовни действия към телата на жени и мъже, свободни или роби.

Тези неща, които ще видя или чуя по време на лечението или от живота на хората, тях пък не трябва да разгласявам навън, ще (ги) премълчавам, ще смятам, че те са тайна.

И така, давайки тази моя клетва и не обезсилвайки я, да живея и да се наслаждавам на живота и на изкуството си и да се прославя пред всички хора за вечни времена. Престъпвайки и нарушавайки клетвата (да получа) от всички обратното(1).

 

На майка ми София,
сестра ми Катерина и
в памет на баща ми Тодор.

Как се общува

 

Как се снема анамнеза

 

Как се поставя диагноза

 

Послепис

"И тъй от нас не бива да се очаква пълна история и теория на играта на стъклени перли, днес това дело не би било по силите и на по-достойни и умели автори. Тази задача остава за по-късни времена, в случай че още преди да настъпя, не изчезнат изворите, както и духовните предпоставки за това. Разбира се, нашият труд още по-малко трябва да бъде учебник по играта на стъклени перли, такъв никога няма да се създаде. Правилата за тази игра на игрите се изучават не другояче, а по обичайния предписан път, който отнема няколко години, но никой от посветените не би имал интерес някога да направи по-лесно усвояването им."

Херман Хесе - "Игра на стъклени перли" (32)

Книгопис