Иглотерапията

Най-просто акупунктурата може да бъде определена като лечебен метод, разработен в Древен Китай, представляващ стимулация на особени точки от кожата /т.нар. активни точки/, чрез въвеждане на игли. Понятието акупунктура се състои от латинските думи acus/игла/ и pungere/бода/. Българското название на акупунктурата е иглотерапия. Броят на точките е стотици, според различни автори различен (от 300 до 900 точки) разположени по линии, наричани меридиани. Според различни автори броя на меридианите също е различен. Така съществуват безчислено множество от акупунктурни карти и статуетки  на човешкото тяло, с точките и меридианите по него.

Предполага се, че акупунктурата се е развила от китайската народна медицина преди хилядолетия. Най-ранен писмен източник по акупунктура е Хуанди Ней-дзин или "Трактат за вътрешното", традиционно приписван на легендарния Жълт Император/Хуан Ти ок.2697-2596 г. пр.н.е. /. През 17-ти век, йезуитските монаси пренесли познанието на акупунктурата до Франция, откъдето то се разпространило в Европа. В САЩ обаче акупунктурата се прилага едва през последните двадесетина години. Въпреки дългата си и разнообразна история и традиции, в Китай този вид лечение е бил извън закона през периода 1929-1958 г.

Иглотерапията, първоначално е ползвала инструменти от камък, но с малки размери – по-тънки от стрели. С времето каменните “игли” били заменени с дървени /бамбукови/. Терапията станала истински ефективна едва, когато започнали да се използват метални игли.

Акупунктурата се прилага резултатно в много случаи. Около10% процента от пациентите получават обезболяване, достатъчно дори за хирургична операция.

Класическите обяснения на акупунктурата със жизнена енергия, която циркулира по меридианите, днес са смешни. Вероятно акупунктурата намалява болката като освобождава ендорфини и енкефалини, които потискат механизмите на болката по пътя й към централната нервна система. Действието на морфина (който се извлича от опиевия мак) е по сходен механизъм – той имитира действието на ендорфините. Лекарството налоксон блокира и действието и на морфина и ефектите на акупунктурата.

Независимо какъов е начинът на действие на акупунктурата, остава фактът, че това е относително безболезнена процедура с минимални странични ефекти, когато е извършена от професионалист. Най-често срещаните рискове свързани с нея са пробождане на органи, предаване на заразни болести, счупени или забравени игли или малки кръвоизливи. При лечението на напълно обучен и сертифициран специалист значително намалява тези рискове. Акупунктура не бива да се прилага при пациенти с проблеми с кръвосъсирването и кръвотечението или приемащи лекарства за разреждане на кръвта.

Акупунктурата не е еднократна процедура. Ще трябва да се виждате с лечителя си веднъж или два пъти седмично в течение на много седмици и дори месеци. Нормално е да се приложи серия от 12 процедури. Всяка процедура отнема около час (поставените на определените точки върху тялото игли остават 5-25 минути). Преди началото на процедурата задължително се мери и кръвното налягане - то не трябва да бъде твърде ниско или твърде високо. Препоръчва се използуването на еднократни игли. Местата, на които ще се забождат, предварително се почистват със спирт.