Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Центърът на Враца. Жилищно - отбранителна кула на Мешчиите, строена през 17-и век. (снимка на д-р Красимир Левентиев)

Град Кула (Видинско) носи името си от останките на крепостта Кастра Мартис (2 - 6 век) в центъра му. При освобождението ни от турско, в България е имало 15 болници. Една от тях е била в Кула. Тази болница, основана от турците, беше затворена октомври 2009 г. Затварянето на болницата намали пациентите и оборота на лекарите от извънболничната помощ и много от тях напуснаха града. Така унищожаването на болничната помощ, съсипа извънболничната помощ, тоест всички сме на една лодка.

Белоградчик. За да стигнете дотам от София, най-бързо е да карате по магистрала Хемус, да се отклоните от нея през Ботевград, Враца, Монтана и на с. Ружинци да свиете наляво. Пътят е добър, с изключение на последните 3-4 километра (които вече се ремонтират).