Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Дряновския манастир

 

Язовир "Копринка" до Казанлък. Отзад е Триглавия връх на Стара планина,
а под водата  е Севтополис - столицата на Одриската държава.