NEBILET®  

НЕБИЛЕТ®

Таблетки

Сърдечно средство, селективен b-блокер от 3то поколение

АТС код: С07A В12 (nebivolol)

 

Състав

1 таблетка Nebilet® съдържа:

активна съставка

Небиволол хидрохлорид 5.45 mg, еквивалентен на 5 mg небиволол

други съставки

Лактоза монохидрат, метилхидроксипропилцелулоза, полисорбат 80, царевично нишесте, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, талк, колоидален силиций анхидрид.

Вид и съдържание на опаковката

Блистер

Опаковката съдържа 14 или 28 таблетки

Характеристика на продукта

Nebilet® е липофилен b-блокер от 3то поколение с двоен механизъм на действие:

-         Високоселективно блокиране на b1-адренергичните рецептори

-         Съдоразширяващо действие, посредством взаимодействие със системата L-аргинин/ NO (азотен окис)

Nebilet® притежава както характерните фармакодинамични свойства на селективните b1-блокери, така и терапевтично значими особености, които се дължат на повлияването (активирането) на ендотелното освобождаване на азотен окис. На тези особености се дължат и предимствата на препарата в сравнение с класическите b-блокери:

-         по-малко (или липсващи) ограничения за приложение при пациенти с периферни съдови заболявания;

-         подобряване функционирането на левия вентрикул;

-         по-добра поносимост и по-широка приложимост при рисковите групи за лечение с b-блокери;

-         положително повлияване на състоянията на нарушена функция на ендотела и на атеросклеротичните съдови изменения в начален стадий.

Небиволол е b-блокерът с най-високата известна кардиоселективност в сравнение с другите лекарства от тази група. Отношението на блокиране на b1/b2  рецепторите при небиволол е 288, което е 11 пъти по-високо в сравнение с бизопролол (отношение b1/b2 = 26) и  19 пъти в сравнение с атенолол (отношение b1/b2 = 15).

В терапевтични дози Nebilet® не притежава вътрешна симпатикомиметична активност и мембраностабилизиращо действие.

Като монотерапия Nebilet® е ефективен при 70% от пациентите. Нормализирането на кръвното налягане е в съответствие с циркадния ритъм.  При продължително лечение антихипертензивният ефект се запазва.

При внезапно спиране на лечението не се наблюдава rebound феномен, а кръвното налягане започва да се покачва постепенно в продължение на един месец.

Фармакокинетика

Небиволол е рацемична смес от два енантиомера, d-небиволол и l-небиволол. Характеризира се с много добра абсорбция (> 95%), като абсорбцията не се влияе от храната.

Максималното действие настъпва 2-4 часа след приема, продължава през целия ден, като отношението минимална/максимална плазмена концентрация е 90%.

Метаболизирането се извършва в черния дроб и е комплексен процес с образуване на многобройни метаболити, някои от които са биологично активни. Съществуват значителни разлики между индивидите с бърз тип метаболизъм и тези с бавен тип метаболизъм.

Значителни разлики се наблюдават също и при first pass ефект, поради което абсолютната бионаличност при бърз тип метаболизъм е 12% а при бавен тип метаболизъм 96%. Теоретически при индивидите с бавен тип метаболизъм, може да се наложи корекция (намаляване) на дозата. Въпреки това фармакодинамичното и терапевтично действие са идентични и при двата фенотипа.

Небиволол притежава дълго време на полу-елиминиране от плазмата - средно 22 часа.

Свързването с плазмените протеини, предимно албумин, е 89%.

Излъчването става чрез бъбреците и черния дроб. Една седмица след началото на лечението 38% от дозата се излъчва с урината и 48% с фекалиите. По-малко от 0.5% се излъчва с урината в непроменена форма.

Показания за приложение

Есенциална хипертония.

Начин на приложение и дозировка

Възрастни

1 таблетка (5 mg) дневно.

Деца

Няма данни за приложение при деца.

Пациенти с бъбречна недостатъчност

Препоръчителна начална дневна доза - 2.5 mg; при необходимост дневната доза може да се увеличи на 5 mg.

Пациенти в напреднала възраст

Препоръчителната начална дневна доза е 2.5 mg; при необходимост дневната доза може да се увеличи на 5 mg.

Забележка

След едноседмично лечение, степента на блокиране на b-рецепторите е по-висока в сравнение с еднократен прием. При повечето пациенти значим понижаващ кръвното налягане ефект се наблюдава след 2 седмици, а оптимален - след около 4 седмици.

Противопоказания за приложение на Nebilet®

·        Свръхчувствителност към небиволол

·        Чернодробна недостатъчност

Общи противопоказания за групата наb-рецепторните блокери са:

·      Неконтролирана сърдечна недостатъчност

·      Сърдечен шок

·      AV блок, 2ра или 3-та степен

·      Синдром на болния синус, вкл. SA блок

·      Брадикардия (пулс под 50 удара в минута)

·      Хипотония

·      Метаболитна ацидоза

·      Анамнеза за бронхоспазъм и бронхиална астма

·      Не лекуван феохромоцитом

·      Тежки нарушения на периферното кръвообращение в напреднал стадий

Взаимодействия с други лекарствени средства и други форми на взаимодействия

Едновременно приложение с други антихипертензивни лекарства

Nebilet® може да се използват самостоятелно или заедно с други антихипертензивни лекарства. Засега адитивен антихипертензивен ефект е наблюдаван единствено при съчетаване на Nebilet® с 12.5-25 mg хидрохлоротиазид.

Калциеви антагонисти

При пациенти, които се лекуват с Nebilet®, интравенозното приложение на верапамил е противопоказано.

Препоръчва се едновременното приложение със средства с брадикардичен ефект като верапамил и дилтиазем да става внимателно, поради отрицателното действие върху контрактилността и атриовентрикуларната проводимост.

Антиаритмични средства

Не са наблюдавани значими взаимодействия между небиволол и антиаритмични средства. Въпреки това трябва да се има предвид факта, че при едновременното приложение на b-блокери и антиаритмични средства от I клас и амиодарон, съществува риск от засилване на ефекта върху времето на предсърдно провеждане и засилване на отрицателното инотропно действие.

Клонидин

b-блокерите увеличават риска от поява на rebound феномен след внезапно прекъсване на лечението с клонидин.

Дигиталис

Проучванията с небиволол не показват клинично значими взаимодействия. Nebilet® не променя фармакокинетиката на дигоксин.

Инсулин и перорални хипогликемични средства

Въпреки, че Nebilet® не засяга нивата на кръвната захар, някои от симптомите на хипогликемия (палпитации, тахикардия) могат да бъдат замаскирани.

Анестетици

Анестезиологът трябва да бъде уведомен, ако пациентът приема Nebilet® (едновременното приложение на бета-рецепторни антагонисти и анестетици може да отслаби рефлексната тахикардия и да увеличи риска от хипотония).

Други

Едновременният прием с НПВС не оказва влияние върху понижаващото кръвното налягане действие на Nebilet®.

Едновременният прием с циметидин увеличава плазмените нива на небиволол, но този факт е без клинично значение. Едновременното приложение с ранитидин не променя фармакокинетиката на небиволол. Едновременното лечение може да се състои от прием на Nebilet® по време на хранене и антиациден препарат между храненията.

Комбинираният прием с никардипин повишава леко плазмените нива и на двата препарата, но без клиничен ефект. Едновременното приложение с алкохол, фуроземид или хидрохлоротиазид не повлиява фармакокинетиката на небиволол. Небиволол не променя фармакокинетиката и фармакодинамиката на варфарин.

             Едновременният прием с трициклични антидепресанти, барбитурати и фенотиазиди може да засили антихипертензивното действие.

Несъвместимости

Няма известни

Бременност и кърмене

Поради липса на достатъчни клинични данни, приложението Nebilet®, както на всеки нов фармацевтичен препарат, е противопоказано при бременни и кърмещи жени.

 

 

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

            Фармакодинамичните проучвания показват, че Nebilet® не засяга психомоторните реакции.

Нежелани реакции

Повечето нежелани реакции са леки до умерени. Най-честите нежелани реакции (честота 1-10%) са главоболие, замаяност, умора и парестезия. Други нежелани реакции, съобщавани при поне 1% от пациентите са: диария, запек, гадене, диспнея и отоци.

Типичните за b-рецепторните антагонисти нежелани реакции се съобщават при по-малко от 1% от пациентите, лекувани с NebiletÒ.

Предозиране

Няма данни за предозиране на NebiletÒ.

Общите симптоми при предозиране на b-блокери са брадикардия, хипотония, бронхоспазъм и остра сърдечна недостатъчност.

Срок на годност

2 години

Специални предпазни мерки при съхранение 

NebiletÒ се съхранява при температура между 15оС и 30оС.