Некомпактен миокард на лявата камера - два случая на д-р Г. Тодоров от 2 МБАЛ - София

По закона на сериите, д-р Тодоров регистрира два много подобни случая на LVNC един след друг и ги документира (включително и контрасна ехокардиография, и снимка от аутопсия).

Статия на д-р Г. Тодоров в "Българска кардиология"

Първи случай:

 

Втори случай: