Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

До Свиленград се намира село Мезек. От едната му страна през 1931 година е открита запазена една от най-монументалните тракийски гробница. Тя строена пред около 2400 години и има най-дългия известен каменен коридор, от всички тракийски гробници - около 18 метра (доколкото си спомням). Вход за възрастни 50 стотинки, за деца - 25 стотинки.
До Мезек се стига 15 км след като се пресече Марица по стария мост на Мустафа паша, построен в началото на 16 век, който и до ден днешен поема автомобилния трафик.

 

От другата страна на село Мезек (на 6 км югозападно от Свиленград, на българска територия) се намира една от най-запазените византийски крепости от VІ век. Тя е била част от системата крепости, охранявала подстъпите към Константинопол. В двора на крепостта се намира бетонен бункер, строен през 80-те години, по времето на Тодор Живков, защото от там се вижда и Гърция и Турция. Изобщо има места, запазени за крепости - менят се народите, менят се хилядолетията, но това място си остава военен обект.

Гр. Маджарово в Източните Родопи е в кратера на изгаснал вулкан,
разсечен на две от водите на река Арда (снимки на д-р К. Левентиев).

Скали по склоновете на изгасналия вулкан при Маджарово

 

До с. Долни Главанак в община Маджарово има тракийско светилище от вертикално побити в кръг камъни от 8-6 век преди Христа.  Намира се на върха на хълм.