Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Язовир "Искър" и планината Плана зад него, снимани от пътя Ихтиман - Самоков.

Язовир "Искър". Снимка на д-р Диана Баранска, кардиолог на Самоков.

 

Искърският пролом край Лакатник.

Река Искър при Роман