Електронни апарати за регулиране на сърдечния ритъм

 

Миналия път казахме че проблема с бавния сърдечен пулс бе решене не от химията, а от електрониката с появата на пейсмейкърите.  Днес ще кажем че и  най-тежките проблеми с бързия сърдечен пулс започват да се решават от вкарвани в тялото (имплантирани) електронни устройства - Имплантируеми кардиовертер – дефибрилатори, на английски ICD. Тези имплантиращи се в тялото на пациента електрически антитахикардни устройства намират днес все по-широко приложение.

 

Електрониката им следи сърдечния ритъм и при поява на камерна тахикардия включва погасяваща електрокардиостимулация. Ако това няма ефект, апаратът извършва синхронизиран електрошок. Ако и това не помогне, устройството извършва дефибрилация. Ако след погасяване на патологичния ритъм, не се появи нормален ритъм, апаратурата започва да пейсира – тоест тя може да изпълнява и функцията на пълноценен пейсмейкър. Някои устройства запомнят електрокардиограмата на пациента в моментите, когато се е наложило да се намесят – тоест изпълняват ролята на ограничени интермитентно записващи Холтер монитори. С апарата се комуникира по електромагнитен път и поведението му може да бъде препрограмирано отвън.

Съвременните имплантируеми кардиовертер – дефибрилатори са с литиеви батерии, чийто живот зависи от честотата на електрошоковете, но е средно 4 – 5 години, давайки възможност за около 300 шока. Първите устройства бяха големи, имплантираха се от хирурзи. Съвременните апарати са с размерите и начина на поставяне на постоянен пейсмейкър. Имплантират се от кардиолози подкожно под ключицата  и електродите им достигат по кръвоносните съдове до  сърцето.

 

Понастоящем тези устройства са доста скъпи (около 16 хиляди долари), но няма електроника, чиито цени да не падат бързо.

 

Аналогични апарати с вграден изкуствен интелект, които знаят сами какви токове трябва да подават към пациента има например на повечето спирки на метрото в Мюнхен.

 

Върху тях са нарисувани инструкциите за употребата им.

 

Ако някои пътник в метрото изгуби съзнание  до идването на линейката се иска от околните хора да залепят електродите от този апарат върху гърдите на  припадналия и след това да се дръпнат настрани. Електрониката извършва диагностика на сърдечния ритъм и прави сама нужното до пристигането на лекарски екип.