24-часово автоматично измерване на артериалното налягане

 

Това е апарат, който пациентът носи на кръста си и от които излиза тънък маркуч до маншон навит около предмишницата му. Апарати работи на батерия и периодично  през зададен от нас интервал (половин – един час) напомпва и разпуска маншона и измерва артериалното налягане. Измерените стойности се записват в паметта му и след приключване на изследването се „свалят” на обикновен персонален  компютър и се разглеждат с него.

Използва се, за да  се проследи какво е артериалното налягане и как се променя в хода на денонощието.

Кои се нуждаят от такова изследване?

Пациентите които не могат да си измерват сами артериалното налягане, а пък лекаря се съмнява, че пред него те се притесняват и вдигат кръвно само в лекарския кабинет. Това се нарича „хипертония от бяла престилка”. За такава „хипертония от бяла престилка” се мисли, когато пациентът е винаги с високо кръвно пред лекаря, независимо колко лекарства пие, а няма никакви увреди върху сърцето или съдовете от повишено артериално налягане.

Освен това такова изследване ни помага да оценим по-добре хипертонията на пациента. При по-леките случаи при болните се установява повишено артериално налягане само през деня, а през нощта, когато заспят, кръвното им се нормализира. При по-тежко болните хипертоници артериалното налягане им е високо и денем и нощем по време на сън. Артериалното налягане в този случай, когато е непрекъснато високо, поразява органите из тялото много повече, отколкото когато кръвното е повишено само през деня.

Най-високата честота на инфаркти и инсулти е рано сутрин, около събуждане. Този апарат ни позволява да оценим колко е високо артериалното налягане на пациента в тези рискови часови и при нужда да променим лекарствата му или часа на приема им.